Strona głównaArtykułyprawo przedsiębiorcyBrak NIP na fakturze – jakie konsekwencje?
prawo przedsiębiorcy

Brak NIP na fakturze – jakie konsekwencje?

brak nip

Każdemu może się zdarzyć sytuacja, w której będzie faktura nie będzie miała NIP. Czy brak NIP na fakturze rodzi spore konsekwencje?

Faktura dokumentuje sprzedaż lub nabycie określonych produktów lub usług. Pozwala zaliczyć w koszty uzyskania przychodu określone zakupy, a także odliczyć podatek VAT (jeśli występuje). Faktura jest najpopularniejszym dokumentem, który potwierdza przeprowadzenie transakcji między podmiotami. Faktura jest dokumentem, który musi zawierać określone informacje. Nie oznacza to jednak, że zawsze taki dokument będzie niewłaściwy.

Jakie dane muszą być na fakturze?

Faktura VAT jest dokumentem, który powinien być sporządzony w wersji papierowej lub elektronicznej. Ustawa o VAT określa bardzo dokładnie, jakie dane są wymagane na fakturze.

Każda faktura powinna mieć m.in.

 • Datę wystawienia
 • Numer kolejny faktury
 • Dokładną nazwę podatnika lub jego imię i nazwisko wraz z adresem
 • Dokładną nazwę nabywcy towaru lub usługi wraz z adresem
 • Numer identyfikacji podatkowej jednej i drugiej strony
 • Datę dostawy towaru lub wykonania usługi
 • Datę otrzymania zapłaty
 • Nazwę towaru lub usługi
 • ilość towarów lub zakres usług
 • cenę towaru lub usługi bez podatku
 • kwotę bonifikat lub obniżek cen, chyba że już uwzględnione są w cenie jednostkowej
 • wartość towarów lub usług
 • stawkę podatku
 • sumę netto i wartość z podatkiem

Wynika z tego, że faktura powinna mieć numer NIP. Co się dzieje, gdy takiego numeru nie ma?

Prawo podatkowe, a dokładnie ustawa o VAT jest pod tym względem konkretne. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu wymienionego na liście powyżej, faktura nie będzie spełniania swojej funkcji, czyli nie może być uznana za dokument, który dokumentuje czynność sprzedaży, nabycia usług. Jeśli w takiej sytuacji odliczymy VAT, to urząd skarbowy łatwo zakwestionuje takie rozliczenie.

Brak NIP na fakturze – co zrobić?

Jeśli więc otrzymaliśmy fakturę bez numeru NIP, należy jak najszybciej skorygować taki dokument. Można poprosić wystawcę dokumentu o wystawienie nowego dokumentu albo korekty. Pamiętajmy, że jeśli wszystkie inne dane się zgadzają, a brakuje tylko NIP, to uznaje się to za wadę techniczną. W takiej sytuacji, wystarczy poprawienie faktury notą korygującą. Warto wiedzieć, że nie można poprawić notą korygującą faktury, która jest wystawiona do paragonu.

Nota korygująca do faktury

Tylko właściwie wystawiona faktura (zawierająca wszystkie dane) może być podstawą do zastosowania odpowiednich odliczeń. Faktura bez NIP może nieść też za sobą ryzyko, że dokument został wystawiony przez firmę, która nie jest zarejestrowana jako płatnik VAT. Wystawienie niepoprawnego dokumentu może też być też spowodowane tym, że chce się udokumentować zdarzenie gospodarcze, które nie zaistniało po to by dokonać odliczeń podatku.

Jeśli wiec otrzymujemy lub wystawiamy fakturę, musimy zawsze pamiętać o tym, by dokument ten był przygotowany poprawnie. Wystarczy bowiem, że nie w nim jednego wymaganego prawem elementu i urzędnik skarbowy podczas kontroli będzie mógł bardzo łatwo go zakwestionować.