Strona głównaArtykułyfinanseCzy można obniżyć pracownikowi wynagrodzenie?
finanse

Czy można obniżyć pracownikowi wynagrodzenie?

wynagrodzenie

Jeśli jako przedsiębiorca zatrudniasz ludzi, pewnie zastanawiasz się czy można obniżyć pracownikowi wynagrodzenie. No bo skoro umawiasz się na pensję w określonej wysokości, to pewnie nie powinna ona się zmieniać. Czy jest tak jednak faktycznie?

Jeśli sytuacja finansowa w firmie nie jest najlepsza, przedsiębiorca podejmuje decyzję o redukcji kosztów. Zdarza się, że rozważa nawet obniżenie pensji jako remedium na to by nie zwalniać ludzi. Powstaje jednak pytanie czy można obniżyć pracownikowi wynagrodzenie skoro mamy z nim podpisaną umowę?

Czy można obniżyć pensję?

Obniżka pensji to często jedyny sposób na to by uratować firmę. Lepiej płacić ludziom mniej ale ochronić ich przed całkowitą utratą pracy. Pracownik pozostający w stosunku pracy (czyli zatrudniony na umowę o pracę) nie może mieć ot tak zmienionego wynagrodzenia. Żeby móc obniżyć wynagrodzenie, pracownik musi wyrazić na to zgodę na piśmie. W takiej sytuacji zawiera się tzw. porozumienie zmieniające. Jeśli pracownik nie przyjmie warunków zaproponowanych przez pracodawcę, można zastosować wypowiedzenie zmieniające. Gdy i tego pracownik nie przyjmie, umowa może zostać rozwiązana.

Jak obniżyć wynagrodzenie?

Jak już wspomnieliśmy, podstawową do obniżenia wynagrodzenia zgodnie z prawem, jest pisemna zgoda pracownika na takie działanie. Można to zrobić albo za porozumieniem stron, albo wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy i płacy. W skrajnym przypadku, gdy pracownik nie zgodzi się na zmiany, będzie trzeba go zwolnić.

Wypowiedzenie zmieniające – pracownik nie chce podpisać

Podstawowym dokumentem, który pozwala pracodawcy zgodnie z prawem zmienić warunki umowy jest porozumienie zmieniające. Przedstawia się w nim nowe warunki płacy i pracy. Gdy pracownik się na nie zgodzi, składa podpis i pracuje zgodnie z nowymi wytycznymi. Jeśli nie zgodzi się, pracodawca może przygotować wypowiedzenie zmieniające. Wypowiedzenie takie ma okres wypowiedzenia. Jeśli przed upływem połowy czasu wypowiedzenia, pracownik nie złoży oświadczenia o tym, że nie zgadza się na takie warunki, to będzie ono funkcjonowało. W ramach wypowiedzenia zmieniającego pracodawca może nie tylko obniżyć pracownikowi wynagrodzenie. Może też zmienić miejsce pracy albo jej rodzaj, a także wymiar czasu pracy.

Wypowiedzenie zmieniające może być przygotowane wyłącznie w formie pisemnej i zawsze musi zawierać odpowiednie uzasadnienie.

Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Gdy pracownik nie zdecyduje się przyjąć warunków wypowiedzenia zmieniającego i trzeba będzie go zwolnić, pracodawca będzie musiał w określonych sytuacjach wypłacić pracownikowi odprawę. Stanie się tak wtedy, gdy pracownik uzasadni odmowę przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego. Może się tak zdarzyć np. w sytuacji gdy znacząco zmieniają się jego obowiązki, praca nie jest zgodna z kwalifikacjami, a wynagrodzenia jest zdecydowanie niższe niż to, które pracownik jest w stanie zaakceptować. Wysokość odprawy to od 1 do 3 miesięcznych wynagrodzeń, zależnie od stażu.

Kiedy nie można dać wypowiedzenia zmieniającego?

Zgodnie z przepisami prawa, wypowiedzenie zmieniające nie może być wręczone gdy pracownica jest w ciąży albo przebywa na urlopie macierzyńskim. Jest jeden wyjątek. Zmiana warunków pracy i płacy, nawet ciężarnej, może być przeprowadzona jeśli firma ogłasza upadłość lub likwidację.

O ile można obniżyć wynagrodzenie?

Prawo nie precyzuje jak duża może być obniżka wynagrodzenia. Na pewno ostateczne wynagrodzenie nie może być mniejsze niż minimalna krajowa przy pełnym etacie.