Strona głównaArtykułyksięgowośćJak się przygotować do kontroli skarbowej?
księgowość

Jak się przygotować do kontroli skarbowej?

kontroli skarbowej

Czy można przygotować się do kontroli skarbowej? Co może sprawdzić urzędnik skarbowy? Czy może nam wlepić karę?

Jednym z częściej zadawanych pytań jest to dotyczące kontroli skarbowej. Czy można się przygotować do kontroli skarbowej? Kiedy urzędnik może kontrolować firmę?

Zapowiedziana kontrola skarbowa

Jako przedsiębiorca musisz wiedzieć, że praktycznie każda kontrola urzędu skarbowego jest zapowiedziana. Zanim do niej dojdzie urzędnicy wysyłają zawiadomienie na specjalnym formularzu ZAW-K. Z pisma przedsiębiorca dowiaduje się jaki będzie zakres kontroli, czy dotyczy ona podatku dochodowego, akcyzowego, czy VAT, a także jaki okres będzie badany. Kontrola nie może rozpocząć się wcześniej niż po 7 dniach po doręczeniu zawiadomienia i nie później niż 30 dni przed doręczeniem zawiadomienia. W ramach tych widełek czasowych kontrola może rozpocząć się w dowolnym momencie. Co za tym idzie, urzędnicy nie zapowiadają, którego konkretnie dnia rozpoczną kontrolę.

Zawiadomienie o kontroli podatkowej

Prawidłowo przygotowane zawiadomienie o wszczęciu kontroli składa się z kilku elementów. Na pewno znajdzie się tam dokładne oznaczenie przedsiębiorcy, a także data wystawienia. To co bardzo istotne, to określenie w piśmie dokładnego zakresu kontroli

Czy kontrola urzędu skarbowego musi być zapowiedziana?

Warto pamiętać, że w określonych sytuacjach kontrola urzędu skarbowego może być niezapowiedziana. Może się tak zdarzyć, gdy przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania albo gdy dostarczane zawiadomienia nie były skutecznie dostarczone. Innym przykładem jest sytuacja, gdy istnieje podejrzenie zagrożenia życia, a także gdy kontrola ma być przeprowadzona po to by przeciwdziałać przestępstwu.

Bez zapowiedzi kontrola może być przeprowadzona gdy ma być dokonany zwrot podatku naliczonego albo istnieje konieczność sprawdzenie opodatkowania przychodów, które nie mają pokrycia albo też gdy podatnik nie zgłasza do opodatkowania działalności gospodarczej, albo gdy kontrola ma sprawdzić sposób ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy fiskalnej.

Jeśli urząd nie zapowiada swojej kontroli, to w trakcie jej przeprowadzenia urzędnicy informują o tym dlaczego ją przeprowadzają. Muszą też wpisać treść takiego uzasadnienia w protokole kontroli.

Co może kontrolować urząd skarbowy?

O tym, co może podlegać kontroli mówi art. 283  § 5 Ordynacji podatkowej. I tak, zakres kontroli nie może być większy niż ten wskazany w upoważnieniu. Zwykle urzędnicy sprawdzają rzetelność ksiąg oraz tego jak przedsiębiorca rozlicza podatki.

Urzędnicy mogą zainteresować się przedsiębiorcą, gdy np. generuje on niewysokie dochody, a ma wysokie koszty przez co firma przez długi czas generuje straty. Jeśli na dodatek przedsiębiorca nie ma innych źródeł dochodu, to powstaje pytanie, z czego żyje taki przedsiębiorca. Większość kontroli jest jednak zapowiedziana, co pokazuje, że do kontroli podatkowej można się przygotować. Przede wszystkim jeśli otrzymamy zawiadomienie o wszczęciu kontroli warto sprawdzić, czy wszystkie dane formalne są poprawne. Potem przygotować określone dokumenty za okres, który jest wskazany w zawiadomieniu. Im większy porządek trzymamy w dokumentach księgowych, tym mniej przygotowań będzie koniecznych do kontroli podatkowej.