Strona głównaArtykułyprawo przedsiębiorcyJak zatrudnić pierwszego pracownika?
prawo przedsiębiorcy

Jak zatrudnić pierwszego pracownika?

pracownik

Twoja firma się rozwija, sam nie dajesz rady z wieloma sprawami. Może pora zatrudnić pierwszego pracownika? Jak to zrobić i kiedy jest dobry moment na człowieka do pomocy?

Pierwszy pracownik w firmie to często krok milowy w rozwoju każdego biznesu. To właśnie wtedy twoja firma staje się prawdziwie poważnym biznesem. Zaczynasz wtedy ponosić odpowiedzialność nie tylko za siebie ale i za osobę, która chcesz zatrudnić. Kiedy jest najlepszy moment na zatrudnienie pracownika? I jakie formalności należy spełnić?

Zatrudnienie na umowę o pracę

Zgodnie z prawem mianem pracownika określa się osobę, która jest zatrudniona na umowę o pracę. Osoba, która ma podpisaną umowę zlecenie, jest zleceniobiorcą (a nie pracownikiem). Stąd rozmawiając o pracowniku musimy mieć w głowie, że chodzi o osobę, która ma etat lub jego część.

Pierwszy pracownik koszty

W przypadku zatrudnienia pierwszego pracownika musisz być pewien, że cię na to stać. Zatrudnienie pracownika to spore koszty. Nie tylko te związane z wypłacaniem wynagrodzenia. Jest wiele kosztów pobocznych, które trzeba ponieść. Chodzi tu np. o konieczność opłacania składek ZUS, podatków do urzędu skarbowego. Gdy zatrudniamy pierwszego pracownika, zawsze musimy skierować go do lekarza medycyny pracy, który określi czy pracownik może wykonywać daną pracę. Koszt takiego badania w całości ponosi pracodawca.

Szkolenie BHP dla pracownika

Innym wymogiem formalnym przy zatrudnieniu pierwszego pracownika, który wymaga poniesienia kosztów, jest szkolenie BHP. Jeśli pracownik zacznie pracę bez przejścia szkolenia BHP potwierdzonego podpisem protokołu szkolenia, nie powinien w ogóle zaczynać pracy w naszej firmie. Jeśli dojdzie do sytuacji, że pracownik rozpocznie pracę i nie ma certyfikatu ukończenia szkolenia BHP, to firmie grozi kara, którą może nałożyć np. Państwowa Inspekcja Pracy.

Ale to jeszcze nie wszystko. Zatrudniając pierwszego pracownika musimy pamiętać o kilku formalnościach, które koniecznie będą musiały być wypełnione. Chodzi tu przede wszystkim o dokumenty formalne związane z zatrudnieniem. To np. regulamin pracy, czy dokładnie spisane zasady BHP na danym stanowisku. Pracownik musi również podpisać przygotowany wcześniej przez pracodawcę dokument ze zgoda RODO.

Formalności przy zatrudnianiu

W przypadku pierwszego pracownika może się też zdarzyć, że przekażemy mu określony sprzęt do pracy, np. komputer czy telefon. W takiej sytuacji konieczne będzie określenie dokładnych zasad jego użytkowania i ustanowienie zakresu odpowiedzialności materialnej. Nie możemy też zapomnieć o tym, że konieczne będzie ustalenie dokładnego wymiaru pracy. To wszystko musi być określone w dokumentach.

Zgłoszenie pracownika do ZUS

Gdy pracownik rozpocznie pracę, obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie go do ZUS. Osoba odpowiedzialna za kadry powinna wpisać pracownika do wszystkich rejestrów. Konieczne jest oczywiście przygotowanie też odpowiednio skonstruowanej umowy, w której zawrzemy wszelkie obowiązki i prawa nowego pracownika.