Strona głównaArtykułyfinanseKarta podatkowa. Kto może z niej skorzystać?
finanse

Karta podatkowa. Kto może z niej skorzystać?

faktura uproszczona

Karta podatkowa to zdecydowanie najprostsza forma rozliczania działalności gospodarczej. Niestety nie można jej zastosować w przypadku każdej firmy. Może też zniknąć od stycznia 2022 roku

Karta podatkowa to bez wątpienia najprostsza forma opodatkowania. Jeśli przedsiębiorca wybierze ten sposób rozliczeń, to nie musi nawet prowadzić księgowości. Mało tego, będzie płacił też bardzo niski podatek. Co istotne, wysokość podatku przy karcie podatkowej nie zależy od dochodu.

Kto może skorzystać z karty podatkowej

Karta podatkowa zwykle wybierana jest przez najmniejsze firmy. Przepisy wyraźnie precyzują, że działalność gospodarcza w formie karty podatkowej może być prowadzona przez przedsiębiorców, którzy prowadzą:

  • działalność usługową lub usługowo-wytwórczą
  • usługową polegającą na handlu detalicznym żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi a także kwiatami, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
  • usługową polegającą na handlu detalicznym artykułami nieżywnościowymi, za wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
  • działalność gastronomiczną
  • usługi transportowe wykonywane przy użyciu jednego pojazdu
  • usługi edukacyjne

Jak liczony jest podatek przy karcie podatkowej?

Skoro przedsiębiorca na karcie podatkowej nie prowadzi księgowości, to jak obliczyć podatek? Miesięczne zobowiązanie podatkowe ustala naczelnik urzędu skarbowego. Wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona.

Zalety i wady karty podatkowej

Podstawową zaletą karty podatkowej jest niski podatek nawet w przypadku osiągania bardzo wysokich dochodów. Z drugiej strony jeśli przedsiębiorca ponosi straty, to przy karcie podatkowej i tak będzie musiał podatek zapłacić.

Kiedy nie można skorzystać z karty podatkowej?

Oczywiście nie zawsze będzie można zastosować rozliczenia w formie karty podatkowej. Stanie się tak gdy przedsiębiorca podczas prowadzenia firmy będzie korzystał z usług osób, które nie są przez niego zatrudnione na podstawie umowy o pracę, chyba, że chodzi o specjalistyczne usługi. Mówiąc wprost przedsiębiorca rozliczający się kartą podatkową musi pracować sam albo zatrudniać pracowników na umowę o pracę. Nie można też rozliczyć się kartą podatkową jeśli przedsiębiorca wytwarza wyroby objęte akcyzą albo gdy prowadzi działalność poza Polską.

Księgowość przy karcie podatkowej

To, że przedsiębiorca rozliczający się kartą podatkową nie musi prowadzić rachunków nie oznacza, że nie jest obowiązany dokumentować sprzedaży. Na żądanie klienta przedsiębiorca musi wystawić rachunek lub fakturę potwierdzającą sprzedaż. Mało tego. Trzeba taki dokument przechowywać przynajmniej 5 lat.

Przedsiębiorca rozliczający się kartą podatkową płaci podatek do 7 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.  Karta podatkowa może zniknąć od 2022 roku. Takie zmiany zakłada Polski Ład, który ma wejść w życie właśnie od przyszłego roku