Strona głównaArtykułyprawo przedsiębiorcyKto odpowiada za uszkodzenie służbowego laptopa?
prawo przedsiębiorcy

Kto odpowiada za uszkodzenie służbowego laptopa?

uszkodzenie laptopa

Odpowiedzialność za uszkodzenie służbowego laptopa może być różna. Wiele zależy od tego jakie ustalenia poczyniono między pracodawcą, a pracownikiem.

Prowadzisz firmę i zdecydowałeś się zatrudnić do pracowników do pomocy. Niezależnie od tego czy będą to magazynierzy, czy niezależnie pracujący handlowcy, bardzo prawdopodobne jest, że wyposażysz ich w sprzęt służbowy. Wśród tego sprzętu będzie telefon czy laptop. I w tym przypadku pojawia się pytanie, kto odpowiada za uszkodzenie służbowego laptopa? Czy jako pracodawca możesz pracownika obciążyć kosztami zniszczenia takiego sprzętu?

Koszty zniszczenia sprzętu

Pomocne mogą okazać się przepisy o odpowiedzialności materialnej. Pracowników etatowych obowiązuje kodeks pracy. Zgodnie z jego zapisami, pracownik odpowiada za szkody, które powstały w momencie wykonywania przez niego obowiązków służbowych.

Jednak to po stronie pracodawcy leży udowodnienie, że strata ma związek choćby z tym, że pracownik nie przyłożył się należycie do swoich obowiązków. Jednak w przypadku komputera, czy laptopa jako sprzętów wykorzystywanych w pracy będzie trzeba zastosować przepisy o tzw. odpowiedzialności za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się.

Odpowiedzialność pracownika w kodeksie pracy

Jeśli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, co jednocześnie nakazuje stosowanie przepisów kodeksu pracy, to zgodnie z literą prawa w takiej sytuacji odpowiada w pełni finansowo za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie firmowego sprzętu i pracodawca ma prawo obciążyć go kosztami naprawy lub doprowadzenia do stanu używalności. W tej sytuacji nie ma znaczenia wartość sprzętu. Pracownik odpowiada za niego w pełni.

Dobrze jednak mieć dowód w formie pisemnego dokumentu, w którym pracownik potwierdza otrzymanie sprzętu do korzystania.

Odpowiedzialność za sprzęt przy umowie B2B

Bardzo często zdarza się, że zamiast podpisywać umowę o pracę, firmy podpisują tzw. kontrakty B2B czyli z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Jeśli mamy do czynienia z programistą, czy grafikiem albo osobą wykonującą podobne zajęcie, to pewnie prowadzi ona jednoosobową działalność gospodarczą. W takiej sytuacji przy wykonywaniu zlecenia będzie korzystać ze swojego sprzętu.

Jeśli jednak zdecydujemy się na to by przekazać własny sprzęt służbowy: samochód, komputer czy telefon, to taka osoba, po podpisaniu stosownych dokumentów może odpowiadać w pełni za powierzony jej sprzęt. Podobnie będzie w przypadku umowy zlecenie. Korzysta się tu ze swobody zawierania umów i tylko od ustaleń między stronami zależy zakres odpowiedzialności.

Ubezpieczenie komputera przed zniszczeniem

Praktyka biznesowa pokazuje jednak, że w przypadku zniszczeń nieumyślnych pracodawca nie domaga się zwrotu kosztów naprawy. Szczególnie, że sprzęt powierzony pracownikowi zwykle jest ubezpieczony na wypadek zniszczenia lub kradzieży.

W takiej sytuacji koszt pokrywany jest przez ubezpieczyciela. Mało tego. Często sprzęt służbowy finansowany jest leasingiem, co oznacza, że odpowiedzialność za utrzymanie go w dobrej kondycji jest regulowany zapisami między firmą leasingową, a przedsiębiorcą (pracodawcą).

Odpowiedzialność materialna zleceniobiorcy

Zupełnie inaczej wygląda sprawa gdy pracownik lub zleceniobiorca umyślnie zniszczył sprzęt albo też gdy jego wina jest bezsporna. Pracodawca ma prawo domagać się zwrotu kosztów sprzętu w pełnej wysokości. Chyba, że umówił się z pracownikiem inaczej. W każdej jednak takiej sytuacji zakres odpowiedzialności powinien być określony bardzo szczegółowo w formie pisemnej i podpisany przez osobę, która przyjmuje sprzęt do użytkowania.