Strona głównaArtykułyfinanseLeasing operacyjny, leasing finansowy. Różnice
finanse

Leasing operacyjny, leasing finansowy. Różnice

leasing-operacyjny

Leasing jest jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania zakupów firmowych. Wciąż jednak wielu przedsiębiorców nie wie jaka jest różnica między leasingiem operacyjnym, a leasingiem finansowym.

Co to jest leasing?

Leasing jest formą finansowania firmowych zakupów. W największym uproszczeniu działa w ten sposób, że firma leasingująca kupuje określony majątek (nieruchomość, samochód, maszynę) i oddaje ją przedsiębiorcy w używanie. Przedsiębiorca w zamian płaci czynsz stanowiący ratę leasingową. W racie leasingowej spłacana jest wartość majątku, a także odsetki stanowiące zysk firmy leasingowej.

Mówiąc jeszcze inaczej. Dzięki leasingowi możemy korzystać z określonej rzeczy potrzebnej w biznesie, bez konieczności płacenia za nią od razu pełnej kwoty. Rozlicza się ją w ratach, a na koniec umowy można wykupić ją na własność. Na rynku funkcjonują leasing operacyjny i leasing finansowy. Czym się różnią?

Leasing operacyjny a leasing finansowy

Choć sama umowa leasingu zwykle wygląda tak samo, to różnice między leasingiem operacyjnym, a leasingiem finansowym wynikają przede wszystkim z przepisów podatkowych. Forma leasingu może być wybrana dowolnie ale to czy będzie to leasing finansowy, czy leasing operacyjny zależy przede wszystkim od długości okresu, w jakim będziemy użytkowali przedmiot leasingu.

Jak działa leasing operacyjny?

W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot leasingu wchodzi w skład majątku firmy leasingowej. Znaczy to tyle, że do końca umowy przedmiot leasingu jest własnością firmy leasingowej i to ona rozlicza amortyzację. Leasingobiorca może w koszty uzyskania przychodu wliczyć miesięczne raty leasingowe, a także w całości opłatę wstępną. Opłatę wstępną rozliczamy jednorazowo.

Trochę inaczej jest z podatkiem VAT. W leasingu operacyjnym nie trzeba rozliczać całego podatku VAT od razu. Robimy to proporcjonalnie z każdą ratą leasingową.

Trzeba też pamiętać, że jeśli decydujemy się na leasing operacyjny, to do końca umowy właścicielem przedmiotu leasingu jest leasingodawca. Ma on więc prawo do nadzoru nad tym czy samochód, czy komputer, który leasingujemy, utrzymywany jest w należytym stanie.

Leasing operacyjny jest wybierany najczęściej. Korzysta z niego ponad 80% firm decydujących się na leasing. Wszystko dlatego, że jest korzystny podatkowo.

Jak działa leasing finansowy?

Jeśli wybierzemy leasing finansowy, to przedmiot leasingu będzie majątkiem leasingobiorcy i to on musi rozliczać amortyzację. Mało tego. Koszty uzyskania przychodu stanowić będą jedynie odsetki od raty leasingowej. VAT rozlicza się natomiast w całości na początku umowy.

Można więc ten produkt porównać do pożyczki, w której kosztem są tylko odsetki. W przypadku leasingu finansowego spłata ostatniej raty powoduje, że przedsiębiorca staje się automatycznie właścicielem rzeczy objętej leasingiem.

CZYTAJ TAKŻE: Zmiana biura rachunkowego w trakcie roku podatkowego

Czas trwania leasingu, w zależności od jego rodzaju, jest wyraźnie określony. W przypadku leasingu operacyjnego musi on być dłuższy niż 40% czasu amortyzacji danego przedmiotu, a przy leasingu finansowym minimum 12 miesięcy.

Leasing operacyjny czy finansowy. Co wybrać?

Odpowiedź na pytanie czy wybrać leasing operacyjny, czy finansowy zależy przede wszystkim od tego, po co chcemy finansować zakup danej rzeczy leasingiem.

W przypadku leasingu operacyjnego na początku angażujemy zdecydowanie mniej kapitału (choćby ze względu na to, że nie musimy od razu rozliczać VAT). W przypadku leasingu finansowego podatek VAT płacimy z góry. Leasing operacyjny jest też dobrym wyborem dla tych, którzy chcą użytkować określony przedmiot dość krótko.

To również sprytny sposób na obniżenie podstawy opodatkowania bo rata zwiększa koszty działalności. Może więc wydawać, że leasing operacyjny jest znacznie korzystniejszy od finansowego. Nie jest tak jednak zawsze. Trzeba pamiętać o rozliczeniu VAT.

Leasing finansowy traktowany jest pod względem podatkowym nie jak usługa, a jak dostawa towaru. Oznacza to, że jest objęty taką samą stawką podatku, jak przedmiot leasingu. Może to być więc korzystniejszy wybór gdy przedsiębiorca chce sfinansować np. sprzęt medyczny, który objęty jest stawką VAT 8%.

CZYTAJ TAKŻE: Jaka stawka VAT dla towaru lub usługi. Gdzie to sprawdzić?

Podobnie będzie w sytuacji zakupu pojazdu np. na fakturę ze zwolnionym VAT. W przypadku leasingu operacyjnego trzeba by do każdej raty doliczyć 23% VAT.

Tylko leasing finansowy daje możliwość finansowania się przez krótki czas (minimum 12 miesięcy).