Strona głównaArtykułyksięgowośćOdszkodowanie z ZUS. Kto może je otrzymać?
księgowość

Odszkodowanie z ZUS. Kto może je otrzymać?

ubezpieczenie

Odszkodowanie z ZUS może być wypłacone nie tylko osobie, która była ubezpieczona w ZUS ale także rodzinie.

Podstawa zasada mówi, ze odszkodowanie z ZUS należy się ubezpieczonemu pracownikowi. Może być wypłacone gdy z powodu wypadku przy pracy albo na skutek choroby zawodowej pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Kto może je otrzymać?

Odszkodowanie z ZUS wypłacane jest osobie objętej ubezpieczeniem wypadkowym albo uprawnionym członkom rodziny. Rodzinie odszkodowanie jest wypłacone, gdy ubezpieczony poniósł śmierć w wyniku wypadku przy pracy albo choroby zawodowej.

Ile wynosi odszkodowanie z ZUS

Kwota odszkodowania ZUS liczona jest zależnie od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Za każdy procent takiego uszczerbku ZUS wypłaca 1033 zł brutto. To 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, odszkodowanie z ZUS to 18086 zł. W razie śmierci ubezpieczonego ZUS wypłaca rodzinie 93 014 zł (małżonkowi i dziecku). Gdy dzieci jest więcej, kwota ta zwiększa się o 18086 zł. Gdy uprawnionymi są inni członkowie rodziny niż małżonek, odszkodowanie wynosi 46 507 zł

Jak uzyskać odszkodowanie z ZUS?

Żeby otrzymać odszkodowanie z ZUS, trzeba złożyć wniosek o odszkodowanie. Dodajemy do niego protokół powypadkowy, a także dokładną dokumentację wraz z drukiem OL-9.

Wszystko ocenia później lekarz orzecznik albo komisja lekarska ZUS. ZUS w ciągu 14 dni wydaje decyzję, a potem ma 30 dni na wypłatę odszkodowania.

CZYTAJ TAKŻE: ZUS – za co tak naprawdę płacisz składki. Jak działa ZUS?

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania z ZUS?

Zdarzają się przypadki, kiedy odszkodowanie z ZUS nie może być wypłacone i to mimo tego, że pracownik był ubezpieczony i uległ wypadkowi. Mimo to ubezpieczenie nie będzie wypłacone jeśli pracownik taki rażąco naruszył przepisy BHP. Takie działanie musi być umyślne. Mało tego. Odszkodowanie nie będzie wypłacone, gdy pracownik znajdował się pod wpływem alkoholu albo substancji psychotropowych. Wyjątek stanowi śmierć pracownika. W takiej sytuacji odszkodowanie wypłacane jest bezwarunkowo.

Uszczerbek na zdrowiu. Co to jest?

W przypadku odszkodowania z ZUS pojawia się pojęcie uszczerbku na zdrowiu. Jego definicja nie jest skomplikowana. Uszczerbek na zdrowiu to według terminologii prawnej naruszenie sprawności organizmu. Uszczerbek może być stały lub długotrwały. Stały uszczerbek na zdrowiu nie rokuje poprawy. Długotrwały uszczerbek odnosi się do sytuacji gdy sprawność organizmu jest naruszona przez okres ponad 6 miesięcy ale istnieje szansa poprawy

Przedawnienie odszkodowania z ZUS

Czy odszkodowanie z ZUS może się przedawnić? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Nie, nie przedawnia się i można o nie wnioskować w każdym momencie, pod warunkiem zgromadzenia wszystkich dokumentów.

Zadośćuczynienie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie jest czymś innym niż zadośćuczynienie. Odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy wypłacane jest jednorazowo po spełnieniu określonych warunków (piszemy o nich w poprzednich akapitach). Jeśli jednak to wciąż za mało, można podjąć wysiłek by uzyskać zadośćuczynienie za wypadek przy pracy. W takiej sytuacji trzeba jednak wystąpić o takowe zadośćuczynienie do pracodawcy. Czy je otrzymamy zależy tak naprawdę od tego, czy wygramy sprawę sądową czy nie.