Strona głównaArtykułyksięgowośćOdszkodowanie za błąd biura rachunkowego
księgowość

Odszkodowanie za błąd biura rachunkowego

odszkodowanie

Każdy przedsiębiorca, który współpracuje z biurem rachunkowym zastanawia się, co się stanie jeśli księgowość będzie prowadzona nierzetelnie. Czy można domagać się odszkodowania za błąd biura rachunkowego?

Przedsiębiorca może prowadzić księgowość samodzielnie albo zlecając to wyspecjalizowanemu księgowemu. Niezależnie od tego czy wszystkie rachunki rozliczamy samodzielnie, czy płacimy za to biuru rachunkowego, zawsze i tak to my, jako przedsiębiorcy odpowiadamy w całości za jakość rozliczeń. Po co więc zlecać prowadzenie rachunków? Choćby po to by mieć więcej czasu na prowadzenie swojej firmy. No i po to, że profesjonalista z reguły zrobi to lepiej niż my. Przedsiębiorca bowiem nie musi wcale znać się na rachunkach

Odszkodowanie za błąd w księgach

Przyjmijmy jednak, że w księdze przychodów i rozchodów albo w księgach handlowych pojawiły się błędy. Kontrola wykazała braki lub nieścisłości, a urzędnicy domagają się kary. Czy można w takiej sytuacji żądać od biura rachunkowego odszkodowania?

Umowa z biurem rachunkowym zakłada zwykle (a przynajmniej powinna), że księgowy prowadzi nasze sprawy z zachowaniem najwyższej staranności i rzetelności. Mimo to może zdarzyć się, że natrafimy na błąd. Jako że i tak przedsiębiorca zawsze za ewentualne błędy odpowiada, będzie musiał zapłacić karę lub mandat za nierzetelne prowadzenie ksiąg. Dopiero potem może on domagać się odszkodowania od biura rachunkowego

Najlepsze biuro rachunkowe

Jeśli przedsiębiorca poniesie straty związane z tym, że rozliczenia były prowadzone nierzetelnie, ma prawo domagać się odszkodowania za błędy. Żeby jednak takie odszkodowanie od biura rachunkowego uzyskać, będzie musiał wystąpić na drogę cywilną. Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, w przypadku szkody związanej z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania, trzeba będzie taką szkodę wynagrodzić.

Co daje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej biura rachunkowego?

Biura rachunkowe chwalą się często w materiałach promocyjnych wysoką sumą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za ewentualne błędy. To dobrze, że taką polisę mają. Nie możemy jednak zapominać, że sam fakt posiadania takiego ubezpieczenia, nie oznacza automatycznie, że odszkodowanie dostaniemy. Zawsze musi być poprzedzone postępowaniem cywilnym.

Wymaga to udowodnienia, że błędy powstały na skutek działania biura rachunkowego. A to może być dość trudne. Jeśli osoba, która realizuje rozliczenia wykaże, że to nie z jej winy doszło do błędów, może się w całości uwolnić od odpowiedzialności.

Umowa z biurem rachunkowym

I właśnie dlatego, by uniknąć nieporozumień w przyszłości, warto bardzo dokładnie określić warunki umowy między nami, a biurem rachunkowym. Szczególną uwagę warto poświęcić zapisom dotyczącym odpowiedzialności za prawidłowe sporządzenie dokumentów, a także zapisać kary umowne. Te będą zupełnie niezależne od ewentualnego odszkodowania. Co istotne, trzeba będzie koniecznie ustalić bardzo dokładny zakres działań biura rachunkowego. Błąd w dokumentach może być bowiem skutkiem niezrozumienia kto był odpowiedzialny za dostarczenie określonych dokumentów i kiedy. Uzyskanie odszkodowania za błędy w rozliczeniach nie jest niemożliwe. Warto jednak wiedzieć, że w określonych sytuacjach może to być procedura długotrwała. Niezależnie od wszystkiego i tak w razie błędu, to my, jako przedsiębiorcy, będziemy musieli zapłacić mandat lub karę, a dopiero potem ewentualnie dochodzić odszkodowania.