Strona głównaArtykułymarketingSzkolenie BHP – czy jest potrzebne?
marketing

Szkolenie BHP – czy jest potrzebne?

szkolenie BHP

Czy szkolenie BHP jest potrzebne? Czy za brak szkolenia BHP odpowiada pracownik, czy pracodawca? Kto kontroluje, czy pracownik ma szkolenie BHP? Na te i kilka innych pytań odpowiadamy w tekście.

Każdy pracownik musi wykonywać swoje obowiązki w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Zanim więc podejmie pracę na konkretnym stanowisku musi zapoznać się z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Służy temu szkolenie BHP. Jest to obowiązkowe szkolenie, którego koszt ponosi pracodawca. To on odpowiedzialny jest za to by pracownik takie szkolenie BHP przeszedł.

Kto musi mieć szkolenie BHP

O potrzebie szkolenia BHP mówi kodeks pracy. Skoro tak dotyczy on pracowników. Pamiętajmy, że pracownik to osoba, która wykonuje swoje obowiązki na podstawie stosunku pracy. Jeśli więc nie mamy umowy o pracę (a np. zlecenie), to szkolenie BHP z punktu widzenia prawa nie musi być przeprowadzone. Mówiąc inaczej, za jego brak można nie ponieść odpowiedzialności. Przynajmniej biorąc pod uwagę przepisy kodeksu pracy.

Po co jest szkolenie BHP?

Niezależnie jednak od tego, czy osoba zajmuje określone stanowisko jako pracownik (na umowie o pracę), czy współpracownik (na podstawie umowy cywilno-prawnej), warto zawsze takie szkolenie zorganizować. Ma ono bowiem na celu zapoznać z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w danej firmie, a także na konkretnym stanowisku obejmowanym przez nowego kandydata. Obowiązek organizacji szkolenia BHP dotyczy wyłącznie pracowników, czyli osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Czy można nie mieć szkolenia BHP?

Zgodnie z zapisami kodeksu pracy, pracownik nie może być dopuszczony do stanowiska pracy, jeśli nie przeszedł szkolenia BHP. Dotyczy to zarówno szkolenia wstępnego jak okresowego szkolenia BHP. Każdy pracownik musi na piśmie potwierdzić, że zapoznał się z przepisami BHP dotyczącymi danego stanowiska.

Wstępne szkolenie BHP

Wstępne szkolenie BHP jest przeprowadzane zanim pracownik przystąpi do pracy na danym stanowisku. Takie szklenie BHP często jest nazywane instruktażem stanowiskowym. Składa się ono z ogólnego szkolenia wstępnego, ogólnego instruktażu, a także instruktarzu środowiskowego, przeprowadzanego na danym stanowisku pracy.

Kto płaci za szkolenie BHP?

Jak już wspomnieliśmy, pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie szkolenia BHP ponosi pracodawca. To także on musi opłacić w całości takie szkolenie. Mało tego. Szkolenie BHP musi być przeprowadzone w godzinach pracy. Zalicza się ono do czasu pracy. Jeśli jest organizowane poza godzinami pracy, to i tak zalicza się ono do czasu pracy.

Zwolnienie ze szkolenia BHP

Jest tylko jedna sytuacja, kiedy można zwolnić z obowiązku przeprowadzenia szkolenia BHP. Dzieje się tak wtedy, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, które już zajmował u tego pracodawcy ale zmienił się rodzaj umowy, np. z umowy na okres próbny zmienioną ją na umowę na czas nieokreślony.

Kto określa zakres szkolenia BHP?

Mało kto wie ale program szkolenia BHP może być opracowany przez pracodawcę. Takie szkolenie musi jednak zawierać się w określonych ramach, które określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 roku.

Co to jest instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy dotyczy konkretnego stanowiska, które ma zajmować pracownik. Jeśli będzie pracował na kilku stanowiskach, to instruktaż stanowiskowy musi dotyczyć każdego z nich. Instruktaż taki musi być zakończony sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zasad BHP. Pracownik musi potwierdzić na piśmie, że odbył instruktaż stanowiskowy i ogólny.

Jak często robić okresowe szkolenia BHP

Oprócz wstępnego szkolenia BHP, trzeba też przeprowadzać szkolenia okresowe. Ich częstotliwość zależy od stanowiska piastowanego przez pracownika. Zależnie od stanowiska pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się od 6 do 12 miesięcy od czasu zatrudnienia

W zależności od stanowiska pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 6 lub 12 miesięcy od zatrudnienia. Później częstotliwość tych szkoleń zależy od stanowiska. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, które są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa przechodzą takie szkolenie raz na rok, robotnicy – co trzy lata, a kierownicy co 5 lat. Pracownicy administracyjno-biurowi mogą mieć szkolenie okresowe raz na sześć lat.

Co grozi za brak szkolenia BHP?

Skoro za przeprowadzenie szkolenia BHP odpowiada pracodawca, również on ponosi konsekwencje w sytuacji, gdy nie dochowa tego obowiązku. Gdy w firmie nie przeprowadzono szkolenia BHP, pracodawcy grożą kary finansowe.