Strona głównaArtykułyfinanseVAT UE – co to jest i jak działa?
finanse

VAT UE – co to jest i jak działa?

vat ue

VAT UE to europejski odpowiednik numeru NIP. Ten numer musi mieć każda firma, która dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dowiedz się, co to jest VAT UE i jak działa?

VAT UE najprościej wyjaśnić jako odpowiednik numeru identyfikacji podatkowej (NIP) ale dla firm, które biorą udział w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. VAT UE jest po prostu tym samym numerem co Numer Identyfikacji Podatkowej ale poprzedzony oznaczeniem NIP.

Jak uzyskać VAT UE?

Żeby uzyskać VAT UE trzeba się zarejestrować jako podatnik VAT. Wykorzystujemy do tego standardowy druk VAT-R, który składa się w urzędzie skarbowym. Procedura praktycznie niczym nie różni się od uzyskiwania „normalnego” numeru NIP.

Gdy urząd prześle potwierdzenie nadania numeru VAT UE, to od tej chwili trzeba będzie się nim posługiwać przy każdej transakcji obejmującym sprzedaż towarów i usług w ramach krajów Unii Europejskiej.

Jak sprawdzić VAT UE?

Numer VAT UE każdej firmy, która go posiada jest wpisany do europejskiego rejestru o nazwie VIES. Można w ten sposób sprawdzić każdego partnera biznesowego. Weryfikacja numeru VAT UE pozwala sprawdzić, czy kupujący jest czynnym podatnikiem VAT UE. Takie potwierdzenie jest konieczne do tego by prawidłowo wyliczyć podatek. Jeśli nie ustalimy, czy nabywca jest podatnikiem VAT UE, będziemy musieli transakcję rozliczyć zgodnie ze stawkami VAT obowiązującym w jego kraju, a to może spowodować wyższy koszt całej transakcji.

Kto musi zarejestrować się do VAT UE?

Prawo nakazuje rejestrację VAT UE każdemu podatnikowi, który dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia towarów. Zgłoszenie musi być dokonane zanim dokonamy pierwszej transakcji wewnątrzeuropejskiej.

Warto pamiętać, że nawet jeśli w kraju nie jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT, to w określonych sytuacjach będziesz musiał dokonać zgłoszenia VAT UE. Taki obowiązek masz np. w sytuacji gdy wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczy 50 tys. złotych. Może tak być gdy np. kupujesz za granicą urządzenia na potrzeby swojej firmy. W momencie gdy ich wartość przekroczy 50 tys, będzie trzeba się zgłosić do rejestru VAT UE.

Zarejestrować się będziesz musiał także w sytuacji gdy świadczysz usługi dla podatników VAT UE dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub miejsce zamieszkania (świadczysz usługi w kraju nabywcy).

Nie zarejestrowałem się do VAT UE. Co mi grozi?

Taka rejestracja będzie też konieczna jeśli te usługi są – inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0 proc., dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca. Mówiąc inaczej jeśli świadczysz usługi od których usługobiorca musi zapłacić podatek VAT.

Przykład? Wyobraźmy sobie, że prowadzisz firmę, która zajmuje się tworzeniem stron internetowych. Na co dzień realizujesz projekty dla odbiorców z kraju. Ostatnio jednak pojawiło się sporo zapytań od kontrahentów z zagranicy. Zdecydowałeś się na rozpoczęcie współpracy. W takiej sytuacji jednak zanim wystawisz pierwszą fakturę, musisz zarejestrować się jako podatnik VAT UE.

Na koniec warto przypomnieć, że jeśli nie zarejestrujesz się jako czynny podatnik VAT EU, to i tak będziesz zobowiązany do rozliczenia podatku z transakcji wewnątrzwspólnotowych nawet jeśli do ich rozliczenia zobowiązany jest nabywca.