Strona głównaArtykułyfinanseZawieszenie działalności gospodarczej, a podatki. Jak to rozliczyć?
finanse

Zawieszenie działalności gospodarczej, a podatki. Jak to rozliczyć?

zawieszenie_działalności

Zawieszenie działalności gospodarczej może być w określonych sytuacjach jedyną ochroną przed bankructwem. Jak rozliczać podatki, gdy zawieszamy działalność?

Powody zawieszenia działalności gospodarczej mogą być różne. Wśród tych najczęstszych pojawiają się problemy z utrzymaniem płynności finansowej albo nierzetelni kontrahenci, którzy doprowadzają budżet twojej firmy do ruiny. Zamiast jednak likwidować biznes, można czasowo przerwać prowadzenia działalności, zawieszając ją. Zawieszenie działalności pozwala ograniczyć koszty biznesowe i przeczekać najtrudniejszy okres. Co jednak z rozliczaniem podatków? W jaki sposób są one rozliczane gdy działalność gospodarcza jest zawieszona?

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Żeby móc zawiesić działalność gospodarczą, nie można zatrudniać pracowników. Zawieszenie działalności jest proste. Wystarczy złożenie wniosku o zawieszenie korzystając np. z profilu zaufanego. Wykorzystuje się do tego tę samą drogę formalną, a także ten sam dokument co do uruchomienia działalności gospodarczej. W przypadku spółki cywilnej, swoje działalności muszą zawiesić wszyscy wspólnicy spółki.

Jak długo firma może być zawieszona?

Działalność gospodarcza może być zawieszona na czas określony albo nieokreślony. Okres może być dowolny, choć nie może trwać krócej niż 30 dni. Zawieszenie działalności nie powoduje jednak, że firma musi całkowicie zaprzestać funkcjonowania. Zgodnie z prawem dozwolone są wszelkie czynności, które przyczyniają się do zachowania albo zabezpieczenia źródła dochodów.

CZYTAJ TAKŻE: Sposoby opodatkowania działalności gospodarczej

Co można podczas zawieszenia działalności?

I tak, przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności może np. przyjmować należności, sprzedawać elementy wyposażenia czy środki trwałe. Przedsiębiorca może też osiągać przychody finansowe. Nie mniej, ni więcej całkiem legalnie może uzyskać pożytki z kapitału, który zainwestował przed czasem działalności. Chodzi tu np. o zysk z lokat bankowych albo innych produktów finansowych. Oprócz korzyści, są i obowiązki. I tak, mimo zawieszenia działalności, przedsiębiorca musi płacić zobowiązania, które zostały zaciągnięte przed okresem zawieszenia. Zabronione jest uzyskiwanie dochodów z bieżącej działalności. Wyjątkiem są zaliczki, które mogą być przyjmowane. Traktuje się je bowiem jako przedpłatę na poczet usług, które będą wykonane, gdy działalność  będzie wznowiona. Uznaje się je więc jako element, który zabezpiecza źródło dochodu.

Zawieszenie działalności gospodarczej rodzi wiele pytań natury podatkowej. Skoro można sprzedawać środki trwałe, to kiedy je zaksięgować i rozliczyć? Zgodnie z prawem, zapłata za sprzedaż środków trwałych powinna być zaksięgowana, gdy działalność zostanie wznowiona. Wydatki, które ponosimy w czasie zawieszenia działalności można od razu wliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Księgi rachunkowe w czasie zawieszenia działalności

Skoro wiemy już, że pewne obowiązki ciążą na przedsiębiorcy, a także wiemy, że musi on regulować bieżące zobowiązania, warto widzieć, że w związku z tym trzeba cały czas prowadzić ewidencję księgową. I tak, regularnie otrzymywane faktury za telefon, czy internet musza być na bieżąco księgowane. Gdy działalność gospodarcza zawieszona jest pod koniec roku i okres zawieszenia obejmuje przełom roku, trzeba będzie sporządzić remanent.

Niezależnie od czasu zawieszenia, trzeba składać w określonych terminach deklaracje podatkowe.

Zaliczki na podatek dochodowy

Zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z obowiązku płacenia zaliczek na podatek. Mimo to cały czas obowiązuje przymus złożenia rocznego zeznania podatkowego. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się ryczałtem, nie muszą go wpłacać gdy zawiesili działalność. W przypadku rozliczenia kartą podatkową, przedsiębiorca decyduje o tym, czy zawiesza działalność, czy też chce zgłosić przerwę w jej prowadzeniu. Jeśli zgłosi przerwę na przynajmniej 10 dni, nie będzie musiał płacić podatku.

Gdy sytuacja przedsiębiorcy się poprawi i będzie chciał nadal prowadzić firmę, to od chwili jej wznowienia rozlicza podatki na takich zasadach jak wcześniej.