Cennik

NAJPOPULARNIEJSZA
Wersja
MK
Funkcje programu:
 • wystawianie faktur
 • prowadzenie magazynu
 • rozliczenie podatku dochodowego dla dowolnej ilości wspólników
 • prowadzenie ewidencji związanej z kadrami i płacami
 • prowadzenie KPiR
 • ewidencja przychodów - ryczałt
 • karta podatkowa
 • ewidencja VAT
 • e-deklaracje
 • generowanie JPK
 • KSeF
149PLN brutto za rok Wybieram
Wersja
MKS
Funkcje programu:
 • wystawianie faktur
 • prowadzenie magazynu
 • rozliczenie podatku dochodowego dla dowolnej ilości wspólników
 • prowadzenie ewidencji związanej z kadrami i płacami
 • prowadzenie KPiR
 • ewidencja przychodów - ryczałt
 • karta podatkowa
 • ewidencja VAT
 • e-deklaracje
 • generowanie JPK
 • KSeF
Dodatkowo:
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
349PLN brutto za rok Wybieram
Wersja
BR
Funkcje programu:
 • wystawianie faktur
 • prowadzenie magazynu
 • rozliczenie podatku dochodowego dla dowolnej ilości wspólników
 • prowadzenie ewidencji związane z kadrami i płacami
 • prowadzenie KPiR
 • ewidencja przychodów - ryczałt
 • karta podatkowa
 • ewidencja VAT
 • e-deklaracje
 • generowanie JPK
 • KSeF
Dodatkowo:
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • księgowość w więcej niż 1 firmie
649PLN brutto za rok Wybieram


Przelewów i wpłat ogólnych
Przelewów do Urzędów Skarbowych
Przelewów do ZUS


Kartoteka pracowników
Listy płac
Formularze podatkowe PIT-4, PIT-11/8B
Eksport danych do programu „Płatnik”- ZUS DRA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS RCA
Dostosowanie ofert i zamówień do własnych potrzeb
Importowanie danych z programu „Mała Księgowość Rzeczpospolitej”
Automatyczna aktualizacja cen w ofercie na podstawie danych zawartych w magazynie
Dołączanie zdjęć do pozycji oferty
Eksport danych do pliku HTML
Eksport danych do pliku XML


Kartoteki celów przejazdów samochodem prywatnym
Kartoteki kont księgowych (zdefiniowane szablony księgowań)
Kartoteki kontrahentów (baza adresowa)
Kartoteki prywatnych pojazdów używanych do celów służbowych
Kartoteki stawek za 1 km przebiegu (możliwość aktualizowania ich przy pomocy Internetu)
Kartoteki tras przejazdu prywatnym pojazdem
Kartoteki zdarzeń gospodarczychGenerowanie terminarza należności
Generowanie terminarza zobowiązań
Możliwość wydrukowania not odsetkowych
Możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty
Obsługa dokumentów kompensat