Dokumenty środków trwałych

Powrót do strony głównej
Do czego służy okno dokumentów środków trwałych?


Okno dokumentów środków trwałych służy do wydrukowania dokumentów środków trwałych ich podglądu oraz usunięciu.

Jak zarządzać dokumentami środków trwałych?


W oknie tym mamy do wyboru następujące opcje:


Drukuj dokument

Wydruk wybranego dokumentu na drukarce. Wydrukować można następujące dokumenty: OT, MT, LT i PK


Drukuj listę

Wydruk wyświetlonych dokumentów na drukarce z uwzględnieniem zastosowanego filtru


filtry wyświetlania

Możliwość zastosowania następujących filtrów umożliwiających wyświetlanie – drukowanie wg odpowiedniego kryterium:


Typ dokumentu wybieramy jeden z możliwych typów dokumentów

Numer inwentarzowy podajemy początek lub cały numer inwentarzowy środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych

Symbol klasyfikacji podajemy początek lub cały symbol klasyfikacji środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych

Wg tak ustawionego filtru po naciśnięciu przycisku będą wyświetlane informacje o dokumentach


Księguj LT

Możliwość zaksięgowania niezamortyzowanej wartości zlikwidowanego środka trwałego z dokumentu LT.


usunięcie dokumentu

Opcja ta pozwala na usunięcie dokumentu, który nie był uwzględniany w amortyzacji środka trwałego. Gdy dokument był uwzględniony w naliczaniu amortyzacji jego usunięcie nie jest możliwe. Można usunąć tylko następujące dokumentu LT, MT i PK. Dokument OT można usunąć tylko usuwając środek trwały w kartotece środków trwałych