Drukowanie przelewów

Powrót do strony głównej
Jak można drukować przelewy i wpłaty?


Wszystkie przelewy i wpłaty można drukować w wielu wariantach. Drukując pełny wydruk potrzebne będą czyste kartki. Wydrukowane na nich zostaną przelewy wraz z liniami wzdłuż których powinno wykonać się cięcie. W przypadku nadruków potrzebne będą wzorce przelewów.

Drukując przelewy możemy skorzystać z poniższych opcji:

  • Każdą literę wpisuj w oddzielną kratkę. Jeżeli chcesz, aby każdy drukowany znak umieszczany był w oddzielnej kratce przelewu możesz skorzystać z tej opcji, pamiętaj jednak iż po włączeniu tej opcji na wydruku może zmieścić się mniej danych niż wtedy jak opcja ta będzie wyłączona.
  • Drukuj datę wystawienia przelewu. Jeżeli nie chcesz, aby na przelewie była drukowana data możesz odznaczyć tą opcję.
  • Drukuj dodatkowe szczegóły. Jeżeli chcesz wydrukować dodatkowe szczegóły na przelewie w postaci napisów w tle „PODATKI” oraz „ZUS” na odpowiednich przelewach pozostaw tą opcję zaznaczoną. Jeżeli natomiast nie chcesz drukować tych elementów na przelewie odznacz tą opcję. Drukowanie większej ilości szczegółów zwiększa zużycie atramentu bądź tonera drukarki.
  • Wytłuść czcionkę. Jeżeli chcesz, aby litery na przelewie były wytłuszczone powinieneś wybrać tą opcję.
  • Przesunięcie w prawo oraz w lewo. Opcja ta służy do przemieszczenia całego wydruku, niezależnie czy jest to nadruk czy wydruk pełnego formularza. W ten sposób można skalibrować nadruk, bądź też przesunąć go w inną pozycję, na środek itp.
  • Czcionka. W polu tym można wybrać jedną z dostępnych standardowo czcionek, którą chcemy posłużyć się do wydrukowania danych na przelewie. Zalecaną czcionką jest Courier New ze względu na stałą szerokość znaku.


Nadrukowywanie na oryginalnych przelewach


W przypadku potrzeby nadrukowywania wyłącznie danych na oryginalnych przelewach, może zaistnieć potrzeba kalibracji w przypadku gdy wydruk poszczególnych liter nie mieści się w wyznaczonych polach. Można tego dokonać wprowadzając wartości przesunięcia w prawo oraz w górę. Ujemne wartości spowodują przesunięcie w lewo bądź w dół. Kalibracja może być też pomocna w innym ustawieniu przelewu. Standardowo nadruki wykonywane są w prawym dolnym rogu papieru. Jeżeli zaistnieje potrzeba naddrukowania danych w innym miejscu można przesunąć cały wydruk w lewy dolny róg bądź w inne miejsce na papierze poprzez odpowiednie dobranie parametrów przesunięć.

Wszystkie przesunięcia zostają zapamiętywane i przypisane do konkretnych wydruków. W ten sposób można zdefiniować oddzielnie dla każdego typu wydruku odrębne przesunięcie.