Eksportowanie danych do plików HTML

Powrót do strony głównej
Jakie dane można eksportować do plików HTML?Do plików HTML, mogą być eksportowane paragony, faktury VAT oraz rachunki wystawione przy użyciu programu. Aby wyeksportować dane tych dokumentów należy postępować tak, jak gdyby chcielibyśmy wydrukować fakturę, paragon czy rachunek. Należy po pierwsze wejść do podglądu dokumentu i nacisnąć przycisk „Wydruk faktury” bądź „Wydruk paragonu”. Następnie, gdy pokaże się okno z ilością kopii należy wybrać przycisk „HTML”. Po wybraniu pliku, do którego chcemy zapisać dany dokument należy nacisnąć przycisk „Zapisz”. Faktura, rachunek czy paragon zostanie zapisany do podanego pliku oraz automatycznie otworzony.

Do plików HTML można także eksportować, każdy dokument poprzez opcje eksportu danych.

Jakich korzyści mogę się spodziewać eksportując dokumenty do plików HTML?Wyeksportowane dokumenty do pliku HTML można przesłać klientowi przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub do innych filii lub oddziałów własnej firmy. Można je także wydrukować lub zapisać w archiwum.