Elementy oferty badź zamówienia

Powrót do strony głównej
Elementy oferty bądź zamówieniaElementami oferty bądź zamówienia mogą być:

Towar bądź usługa

Towar bądź usługa jest podstawowym elementem oferty bądź zamówienia. Każdy towar bądź usługa należy do określonej grupy. Parametrami tych elementów są: • Magazyn – określa magazyn, z którego pochodzi towar bądź usługa. Jeżeli nie importujesz danych o towarach i usługach z programu „Mała Księgowość Rzeczpospolitej” możesz pozostawić to pole nie wypełnione.
 • Nazwa – nazwa towaru bądź usługi.
 • Indeks – indeks towaru bądź usługi.
 • Cena – cena za jednostkę miary towaru bądź usługi.
 • Cena po operacji – cena automatycznie obliczana na podstawie makra grupy, w której znajduje się towar bądź usługa.
 • Ilość – ilość towaru bądź usługi dostępnej w ofercie bądź ilość towaru bądź usługi którą zamawiamy w przypadku zamówienia.
 • Jednostka miary – jednostka miary towaru bądź usługi, który oferujemy bądź zamawiamy.
 • Element niedostępny – jeżeli chcemy tymczasowo wykluczyć element z oferty nie trzeba go wcale usuwać wystarczy, iż zaznaczymy to pole.
 • Opis – dowolny opis, charakterystyka towaru bądź usługi.
 • Zdjęcie – jeżeli chcemy umieścić zdjęcie towaru w naszej ofercie wystarczy za pomocą przycisku przeglądaj wskazać zdjęcie towaru. Zdjęcie towaru może być odczytane z różnych plików graficznych o takich rozszerzeniach jak BMP, JPG/JPEG, GIF.

Grupa

Grupa służy do grupowania podobnych elementów, ustalania zakresu sumowania itd. Grupa może zawierać towary bądź usługi, sumy, podsumowania jak zarówno inne podgrupy. Hierarchia elementów ma charakter drzewa. Grupy mogą być wielokrotnie zagnieżdżone poprzez umieszczanie kolejnych podgrup. Do atrybutów grupy należą:


 • Nazwa – nazwa grupy.
 • Makro – makro służące do wyznaczenia „Ceny po operacji” towarów bądź usług należących do danej grupy. Więcej informacji dotyczących używania i zastosowania makr znajdziesz w specjalnym rozdziale poświęconym makrom.
 • Nie widoczna – jeżeli zaistnieje potrzeba wykorzystania tylko logicznych zalet elementu „Grupa” można nie pokazywać na wydrukach grupy, tylko bezpośrednio jej zawartość. Opcja ta szczególnie pomocna jest w połączeniu z wykorzystaniem makr.

Specjalnym typem grupy jest grupa główna (korzeń drzewa). Grupa ta zawiera specjalne właściwości oferty bądź zamówienia.
SumaSuma podsumowująca towary w dwóch kategoriach: „Ilość” oraz „Cena po operacji”. Element ten zawiera tylko jeden atrybut będący nazwą sumy. Suma podsumowuje wszystkie towary poprzedzające sumę począwszy od:

 • ostatniej sumy w danej grupie.
 • ostatniej podgrupy w danej grupie.
 • początku grupy.

Stosując się do powyższych reguł można wywnioskować, iż suma nie sumuje podgrup grupy w której się znajduje.


PodsumowaniePodsumowanie jest ogólną sumą, która różni się od sumy zakresem sumowania. Sumuje ona bowiem wszystkie elementy począwszy od poprzedniego posumowania bądź początku grupy w której się znajduje. W przeciwieństwie do sumy podsumowanie sumuje także podgrupy grupy, w której się znajduje. Podsumowanie nie różni się niczym innym od sumy.