Opcje aktualizacji

Powrót do strony głównej
Opcje aktualizacji


Dostępne są następujące opcje aktualizacji:

  • Sprawdzaj przy uruchomieniu czy dostępna jest nowsza wersja
  • Przypominaj o aktualizacji
  • Pobieraj kursy walut

Sprawdzaj przy uruchomieniu czy dostępna jest nowsza wersja


Jeżeli jest zaznaczone program automatycznie sprawdzi czy dostępna jest nowsza wersja aplikacji i zaproponuje jej pobranie.Przypominaj o aktualizacji


Liczba dni, po których program powinien przypominać użytkownikowi o aktualizacji. Domyślnie monit przypominający o uaktualnieniu programu pojawiać się będzie co miesiąc.

Pobieraj kursy walut


Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że każdego dnia po indeksowaniu bazy danych pobrane zostaną automatycznie kursy walut.