Opcje poczty

Powrót do strony głównej
Do czego służą opcje poczty?


Można dzięki nim ustawić parametry konta e-mail przy pomocy którego będą wysyłane z programu faktury.

Sposób ustawienia parametrów obrazują poniższe ekrany :


Ustawienia poczty w programie Mała Księgowość


Gdzie:

 • Adres serwera SMTP– należy podać nazwę serwera SMTP dla poczty wychodzącej, z którego będą wysyłane faktury
 • Port serwera SMTP– należy podać nr portu wykorzystywanego przez serwer SMTP dla poczty wychodzącej, z którego będą wysyłane faktury
 • Login– należy podać login użytkownika
 • Hasło– należy podać hasło użytkownika
 • Korzystaj z TLS/SSL– zaznaczenie tej opcji oznacza, że będzie używane szyfrowane połączenie typu TSL/SSL
 • Sprawdzaj certyfikatry SSl– zaznaczenie tej opcji oznacza, że będą sprawdzane certyfikaty SSl


Ustawienia poczty w programie Mała Księgowość


Gdzie:

 • Od (Nazwa Nadawcy)– należy podać nazwę nadawcy jaka będzie wyświetlana w wysyłanym e-mailu
 • Od (adres e-mail)– należy podać adres e-mail nadawcy wysyłanego e-maila
 • Wysyłaj kopię do siebie– zaznaczenie tej opcji spowoduje wysłanie kopii e-maila na adres e-mail nadawcy
 • Żądaj potwierdzenia dostarczenia i odbioru– zaznaczenie tej opcji spowoduje wysłanie razem z e-mailem żądania przeczytania poczty z przesłaną fakturą (może być zależne od ustawień serwera i dobrej woli odbiorcy)
 • Podpis– należy wprowadzić treść podpis jaki zostanie uzyty w wysyłanym e-mailu

Gdzie:

 • Wysyłaj tylko do siebie– zaznaczenie tej opcji spowoduje wysyłanie e-maila tylko do siebie

OK

Zakończenie i zapisanie wprowadzonych ustawień opcji poczty.

Test

Wysłanie wiadomości testowej na dwprowadzony adres nadawcy.

Anuluj

Zakończenie bez zapisania ustawień opcji poczty.

Ustawienia szablonu treści wiadomości dotyczącej wysyłania faktury należy wprowadzić w ustawieniach danych firmy w zakładce MAGAZYN