Praca grupowa

Powrót do strony głównej
Praca grupowa


Serwer programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” udostępnia wszystkie funkcjonalności programu dla wielu użytkowników jednocześnie. Sposób obsługi programu nie ulega zmianie z tym, że niektóre funkcjonalności mogą przeznaczone być tylko do użytku jednej osoby jednocześnie. Dotyczyć to może przykładowo formularzy podatkowych oraz modułu środków trwałych. Również niektóre funkcjonalności takie jak edycja wybranego dokumentu magazynowego przeznaczona być może tylko dla jednego użytkownika. Oznacza to, że dokonywanie zmian w jednym dokumencie magazynowym przez więcej niż jednego użytkownika jest w programie wykluczone. W przypadku braku możliwości uzyskania dostępu do wybranego dokumentu bądź funkcjonalności użytkownik zostanie powiadomiony o konieczności oczekiwania na zakończenie edycji danego dokumentu bądź zakończenie danej funkcjonalności przez innych użytkowników. W niektórych przypadkach użytkownik będzie mógł zdecydować o anulowaniu danej akcji.

Pracę grupową należy rozpocząć od zalogowania się do systemu.