Przeglądanie pozycji w tabelach

Powrót do strony głównej
Jak przeglądać tabelę?Obecnie zaznaczona pozycja zaznaczona jest jaskrawym kolorem zielonym. W tabeli pozycję kursora można zmieniać na kilka sposobów. Jednym z nim jest użycie strzałek na klawiaturze. Aby przesunąć Widoki o tyle pozycji ile mieści się w tabelce należy skorzystać z klawiszy „PAGE UP” oraz „PAGE DOWN” odpowiednio, aby przeglądać poprzednie i następne pozycje.

Aby wykonać domyślą akcje należy nacisnąć klawisz „ENTER”, bądź też dwukrotnie kliknąć na zaznaczonej pozycji.


Jak dostosować przeglądarkę do własnych potrzeb?Można dowolnie zmieniać szerokość kolumn, aby otrzymać żądane rezultaty. Aby zmniejszyć bądź powiększyć szerokość kolumn należy kliknąć na linię oddzielającą kolumny, a następnie trzymając przyciśnięty lewy klawisz myszy przesunąć myszkę w lewą bądź prawą stronę.

Jeżeli chcemy dostosować przeglądarkę do własnych potrzeb należy kliknąć prawym przyciskiem myszki nagłówek kolumny tabeli. Na ekranie pojawi się menu, dzięki któremu będziemy mogli ukryć lub odkryć wybraną kolumnę lub też przywrócić jej domyślną szerokość. Można także przywrócić wszystkie domyślne ustawienia przeglądarki.

Wszystkie ustawienia przeglądarek w głównych oknach zostaną zapamiętane i przy ponownym otworzeniu okna ustawienia te zostaną odtworzone.


Co zrobić gdy znikną kolumny w przeglądarce?Jeżeli stwierdzimy, iż brakuje kolumn w przeglądarce należy spróbować przywrócić domyślne ustawienia przeglądarki. Można to zrobić klikając prawym przyciskiem myszy na przeglądarce, a następnie po pojawieniu się menu wybrać polecenie „Przywróć domyślne ustawienia przeglądarki”.