Rozrachunki z kontrahentami

Powrót do strony głównej
Okno rozrachunków z kontrahentami


Opcja ta służy do monitorowania rozrachunków z kontrahentami w obecnym roku księgowym. Wybierając kontrahenta można przejrzeć wszystkie jego dokumenty podlegające rozliczeniu oraz sprawdzić stan ich uregulowania. Nieuregulowane w terminie faktury będą oznaczone kolorem czerwonym, zaś pozostałe nieuregulowane faktury będą oznaczone kolorem pomarańczowym.

Zestawienie to pozwala także wystawić zbiorczą notę odsetkową dla wybranego kontrahenta, bądź wygenerować wezwanie do zapłaty.

W podglądzie kontrahenta widnieją jedynie dokumenty dotyczące obecnie ustawionego roku księgowego. Aby przeglądnąć historię rozrachunków z danym kontrahentem można skorzystać z odpowiedniej opcji „Historia”.Jak zarządzać oknem rozrachunki z kontrahentami?


dokonanie zapłaty za fakturę.

Opcja ta służy do bezpośredniego wprowadzenia zapłaty do wybranej faktury kontrahenta.


wezwanie do zapłaty.

Opcja ta służy do wygenerowania zbiorczego wezwania do zapłaty za wszystkie nie zapłacone faktury danego kontrahenta podlegające rozliczeniu. Po wygenerowaniu wezwania do zapłaty mamy możliwość jego wydrukowania. Nagłówek i stopkę wezwania do zapłaty możemy dowolnie skonfigurować w opcji parametrów modułu rozliczenia w danych firmy.


naliczenie odsetek.

Opcja ta służy do naliczenia odsetek oraz do utworzenia noty odsetkowej. Notę odsetkową możemy utworzyć w dwóch trybach:

  • Dla wszystkich faktur. W trybie tym nota odsetkowa będzie utworzona dla wszystkich faktur, również dla tych które nie zostały zapłacone w terminie, a zostały już uregulowane.
  • Tylko dla niezapłaconych faktur. W trybie tym nota odsetkowa będzie utworzona dla faktur, które nie są aktualnie uregulowane.

Nota odsetkowa może zostać wydrukowana. Można także wybrać faktury, które chcemy wydrukować na nocie odsetkowej. Można to zrobić naciskając dwukrotnie na wybraną fakturę bądź korzystając z przycisku z etykietą „Zaznacz”.

Podobnie jak w przypadku wezwania do zapłaty nagłówek oraz stopkę wydruku możemy dowolnie skonfigurować w opcji parametrów modułu rozliczenia w danych firmy.


utworzenie kompensaty.

Funkcja ta służy do utworzenia dokumenty kompensaty dla wybranego kontrahenta.


potwierdzenie salda.

Funkcja ta służy do utworzenia potwierdzenia salda dla wybranego kontrahenta.


historia rozliczenia kontrahenta.

Opcja ta pozwala na przeglądnięcie całej historii rozliczenia kontrahenta, uwzględniając dokumenty z lat księgowych poprzedzających obecnie ustawiony rok księgowy. Opcja ta umożliwia również wydrukowanie historii rozliczeń.


wizytówka kontrahenta.

Opcja ta umożliwia podglądnięcie wizytówki kontrahenta. Na wizytówce umieszczone są wszystkie dane kontaktowe kontrahenta.


wyszukanie kontrahenta

Opcja ta umożliwia wyszukanie kontrahenta według dowolnie wybranego kryterium.