Zmiana roku i miesiąca księgowego

Powrót do strony głównej
Do czego służy opcja zmiany okresu rozliczeniowego?


Opcja ta służy do zmiany zarówno miesiąca jak i roku rozliczeniowego.


Można to zrobić naciskając w oknie głównym przycisk
Przycisk zmien okres programu Mała Księgowość
zmień okres rozliczeniowy.Jak posługiwać się oknem zmiany okresu rozliczeniowego?


Rok Księgowy należy wybrać z listy rok księgowy, z którym aktualnie będziemy współpracować.

Miesiąc Księgowy należy wybrać z listy miesiąc księgowy, z którym aktualnie będziemy współpracować.Po naciśnięciu przycisku

wprowadzone dane zostaną zaktualizowane. Naciskając przycisk

dane nie zostaną ustawione.