księgowość

Faktura korygująca

faktura-korygująca

Faktura korygująca może być wystawiona do każdej dostarczonej kontrahentowi faktury. Jak działa faktura korygująca i jak ją wystawić?

Faktura VAT musi być integralna treściowo. Znaczy to, że po jej wystawieniu nie można zmienić żadnego elementu treści. Nie można zmienić liczby produktów, ceny, wartości i stawki VAT. Co jednak gdy zdarzy się pomyłka i pewne dane wpiszemy błędnie albo odbiorca wycofa się z transakcji. Na takie i kilka podobnych sytuacji jest faktura korygująca.

Faktura korygująca jest dokumentem, który ma poprawić błędne informacje z innej faktury. Znaczy to tyle, że faktura korygująca nigdy nie istnieje samodzielnie. Zawsze jest połączona z fakturą pierwotną. Właśnie dlatego, w jej opisie znajduje się zaznaczenie, że jaką fakturę ona koryguje. Musi mieć wszystkie dane, które znajdują się na fakturze pierwotnej. Najczęściej na początku wpisuje się do faktury korygującej całą treść faktury pierwotnej, a dopiero potem po stwierdzeniu: Powinno być wpisuje się właściwe wartości.

Faktura korygująca musi zawierać przyczynę korekty. Jeśli korekcie podlega podstawa opodatkowania, to trzeba też zaznaczyć z czego wynika właśnie taka zmiana. Jeśli korekta dotyczy obniżki cen, to faktura korygująca musi zawierać wskazanie okresu, jakiego dotyczy

Faktura korygująca i nota księgowa

Faktura korygująca może być wystawiona tylko przez sprzedawcę. Do końca 2020 roku przekazanie faktury korygującej wymagało uzyskania potwierdzenia jej otrzymania przez odbiorcę. Choćby w formie maila potwierdzające albo pisemnego potwierdzenia odbioru, np. poprzez odebranie faktury wysłanej przesyłką poleconą.

Od początku 2021 można faktury korygujące księgować dwojako. Albo w formule przejściowej (uzyskując potwierdzenie jej otrzymania) albo wykorzystując pakiet Slim VAT.

Zwykle jest tak, że jeśli trzeba poprawić coś na fakturze, to robi to sprzedawca, wystawiając korektę. Gdy poprawka jest drobna, związana np. z literówką, można ją poprawić poprzez notę korygującą.

Od 2021 przy fakturze korygującej, która zmniejsza podstawę opodatkowania, nie trzeba uzyskiwać potwierdzenia odebrania faktury. Do końca 2020 było to konieczne.

 

Tagi: