Archiwizacja

Powrót do strony głównej
Archiwizacja manualnaKopię bezpieczeństwa można wykonać korzystając z opcji Administracja/Archiwizacja/Kopia bezpieczeństwa. Manualna archiwizacja danych wykonuje się na takich samych zasadach jak w programie Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”.

Archiwizacja automatycznaArchiwizacja automatyczna danych realizowana jest w dwóch przypadkach:

  • przy uruchomieniu serwera
  • podczas realizacji zadania „Archiwizacja”

Proces archiwizacji realizowany w zadaniu może być uruchamiany o wyznaczonej godzinie. Należy zwrócić uwagę, iż wszyscy użytkownicy aktualnie zalogowani do serwera zostaną wylogowani na czas wykonywania archiwizacji.