Arkusz spisowy-rozliczenie inwentaryzacji

Powrót do strony głównej
Do czego służy Arkusz spisowy?Arkusz spisowy [arkusz inwentaryzacyjny] przeznaczony jest do wykonania sprawdzenia zgodności stanów magazynowych ewidencyjnych ze stanami magazynowymi rzeczywistymi. Polega on na spisaniu stanów rzeczywistych, porównaniu ich z danymi zawartymi w kartotece i wpisaniu poprawnej ilości w arkusz spisowy (jeśli jest to konieczne). Po rozliczeniu danych zawartych w arkuszu spisowym powstaną w razie potrzeby dokumenty wewnętrzne (PW i RW), dzięki którym stany magazynowe ewidencyjne będą zgodne z podanymi (rzeczywistymi).


By prawidłowo rozliczyć przeprowadzoną inwentaryzację w pierwszej kolejności należy spisać stany rzeczywiste w magazynie. W celu ułatwienia spisywania stanów, można wydrukować arkusz spisowy z wypisanymi towarami i pustymi polami, gdzie można wpisać stwierdzone stany magazynowe. Aby to zrobić należy wybrać przycisk
,
a następnie należy wybrać, że chcemy wydrukować niewypełniony arkusz spisowy.


Po określeniu rzeczywistych stanów magazynowych można wprowadzić je do programu. Należy wybrać wtedy z listy
w oknie arkusz spisowy towar, którego stan chce się poprawić i przycisnąć przycisk
. Należy wtedy podać ilość stwierdzonego towaru i ewentualnie jego cenę jeśli system nie
może samodzielnie jej określić. Przy wyszukiwaniu towaru przydatny może być przycisk
,
dzięki któremu można znaleźć towar szukając według indeksu bądź nazwy.


Wypełniony arkusz spisowy z naniesionymi danymi o towarach takimi jak: indeks, nazwa towaru, jednostka miary,
cena (ważona), ilość stwierdzona oraz wartość możemy otrzymać wybierając przycisk
,
a następnie wybierając, że chcemy wydrukować wypełniony arkusz spisowy.

Wszystkie operacje wykonywane na arkuszu spisowym takie jak wydruki oraz
rozliczenia wykonywane są na wszystkich magazynach. Na ekranie natomiast prezentowany jest tylko wybrany magazyn.


Rozliczenie danych z arkusza spisowego nastąpi z chwilą wybrania przycisku
.
Program zapyta czy wydrukować wypełniony arkusz spisowy. W arkuszu tym będą podane stany ilościowe po rozliczeniu
danych zawartych w arkuszu spisowym oraz wartość każdego z towarów. Następnie ukaże się okno z utworzonymi
dokumentami rozliczającymi arkusz spisowy. Mogą to być dokumenty RW oraz PW. Bezpośrednio z tego okna możemy
wydrukować wprowadzone podczas wykonywania spisu dokumenty RW oraz PW, korzystając z przycisków, które znajdują
się pod tabelką.

Zapisywanie stanów stwierdzonych podczas spisu


Jeżeli w trakcie wprowadzania danych do arkusza spisowego chcemy zrobić sobie przerwę, możemy zapisać
wprowadzone, a nie rozliczone jeszcze zmiany korzystając z przycisku . Zapisany
dane z arkusza spisowego możemy również przenieść na inny komputer i tam go odczytać. Dane te zapamiętywane są
bowiem według wykazywanych różnic, nie zaś wartości bezwzględnej ilości towaru. Aby wczytać zapisane wcześniej
zmiany należy nacisnąć przycisk

oraz wybrać plik z którego dane mają zostać odczytane.

Zapisywanie i odczytywanie danych z arkusza spisowego odbywa się dla
wszystkich magazynów, nie zaś jedynie dla obecnie wybranego magazynu