Bilans otwarcia na nastepny rok podatkowy

Powrót do strony głównej
Do czego służy bilans otwarcia na następny rok i kiedy z niego korzystać?


W opcji tej mamy możliwość automatycznego utworzenia Bilansu Otwarcia na następny rok. Opcja ta sprawdza czy wszystkie miesiące danego roku podatkowego były uwzględnione w amortyzacji i dopiero wtedy pozwala dokonać BO na następny rok. W przypadku gdy nie ma możliwości utworzenia BO na następny rok program sygnalizuje to odpowiednimi komunikatami. Sprawdza poprawność naliczenia odpisów amortyzacyjnych w przypadku amortyzacji degresywnej i jeśli to wymaga zmienia sposób amortyzacji na liniową. Po wykonaniu BO na następny rok należy w kartotece środków trwałych dokonać ewentualnych zmian współczynnika przeliczeniowego o ile wymagają tego przepisy.