Bank

Powrót do strony głównej
Bank


Opcja ta służy do wprowadzania operacji bankowych, wyciągów bankowych itd. oraz bieżącej kontroli salda. W oknie tym można także wydrukować zestawienie operacji bankowych za dowolny okres czasu.


Jak zarządzać oknem banku?


wprowadzenie nowej operacji.

Opcja ta służy do wprowadzenia nowej operacji. W oknie wprowadzania należy podać:


Data datę dokumentu kasowego.

Opis dodatkowo można dodać opis operacji bądź nanieść dodatkowe uwagi.

Kwota wartość operacji. Należy podać wartość operacji zgodną co do znaku.

Zapłata za dokument w pole to można wpisać numer dokumentu powiązanego z daną operacją.

Kontrahent w pole to można wpisać opcjonalnie kontrahenta z którym powiązana jest dana operacją.


edycja wprowadzonej operacji.

Funkcja ta umożliwia poprawienie danych wprowadzonych podczas wprowadzania operacji.


wizytówka kontrahenta.

Opcja ta umożliwia podglądnięcie wizytówki kontrahenta. Na wizytówce umieszczone są wszystkie dane kontaktowe kontrahenta.


wydrukowanie zestawienia operacji.

Opcja ta umożliwia wydrukowanie zestawienia operacji bankowych.


ustawienie filtru dla zestawienia.

Ustawienie filtru pozwoli wybrać zakres dat operacji bankowych. Umożliwi to analizę i wydrukowanie zestawienia dotyczącego jednego okresu czasu np. miesiąca.


usunięcie operacji.

Funkcja ta powoduje usunięcie wprowadzonej operacji. Usunięcie operacji nie powoduje usunięcia dokumentów powiązanych z operacją!