Cele wyjazdów pojazdem prywatnym

Powrót do strony głównej
Do czego służy kartoteka celów podróży?


Kartoteka celów podróży służy jako słownik, który przechowuje nazwy celów podróży. Dzięki niemu w szybki sposób będziemy mogli wprowadzić dane wyjazdów samochodami unikając żmudnego wpisywania celów oraz unikniemy pomyłek w trakcie ich wpisywania.Jak wprowadzać i poprawiać cele podróży?


W opcji tej można dopisać (uaktualnić) pozycję słownika celów. Słownik celów służy do określenia celu podróży służbowej dokonywanej samochodem prywatnym użytym do celów służbowych. Dopisanie nowego celu dokonujemy po naciśnięciu przycisku , jego modyfikacji po naciśnięciu przycisku .

wprowadzenie nowego celu

Po naciśnięciu przycisku tego przycisku podajemy


Cel podróży wprowadzamy cel podróży służbowej odbywanej samochodem prywatnym. Przycisk oznacza akceptacje wprowadzonego celu i dopisanie go listy już istniejących celów, przycisk iż podany cel podróży nie zostanie dopisany do listy celów.poprawianie celu podróży

Po naciśnięciu przycisku tego przycisku> wyświetlony zostaje cel podróży zawarty w liście celów. Podobnie jak po nciśnięciu wprowadzamy cel podróży służbowej odbywanej samochodem prywatnym. Przycisk oznacza akceptacje wprowadzonego celu i dopisanie go listy już istniejących celi, przyciśnięcie przycisku oznacza, iż podany cel podróży nie zostanie dopisany do listy celów.


usuwanie celu podróży

Przyciśnięcie tego przycisku spowoduje usunięcie wybranego celu podróży z bazy danych.


wydruk listy celów podróży

Możemy wydrukować całą listę celów podróży na drukarce systemowej