Drukowanie wystawionych faktur

Powrót do strony głównej

Uwaga: W dalszej części faktura lub też rachunek będzie nazywana fakturą.


Okno drukowania faktur podzielone jest na dwie części:

Część górna – w niej wyświetlane są nagłówki faktur (dokumentów).

Część dolna – w niej wyświetlana jest zawartość danego dokument.

Służy ono do wydruku pojedyńczej faktury jak i do ich zbiorowego wydruku po wcześniejszym zaznaczeniu, które faktury mają zostać wydrukowane.


Dostępne są następujące przyciski, które są umieszczone w dolnej części okna:
zaznaczenie danej faktury do wydruku.


Pole to służy do dodawania faktury, która będzie wydrukowana.Podgląd faktury.

Po wybraniu tego przycisku można oglądnąć dane zawarte na fakturze jak i poszczególne jej pozycje.
wydruk faktury (faktur)

Możemy wydrukować zaznaczone faktury.
ustawienie filtrów niezbędnych do otrzymania odpowiednich danych

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość ustawienia filtrów wyświetlanych danych. Możemy ustawić następujące filtry:Symbol dokumentu zaznaczamy czy uwzględniamy wybrany symbol dokumentu i wybieramy z listy dany symbol.

Nr faktury zaznaczamy czy uwzględniamy numer faktury i podajemy jej numer.

TYP zaznaczamy czy uwzględniamy typ faktury i wybieramy dany typ faktury z listy dostępnych typów.

Kontrahent zaznaczamy czy uwzględniamy kontrahenta i podajemy lub wybieramy z listy nazwę skróconą kontrahenta.

Przedst.handlowy zaznaczamy czy uwzględniamy Przedstawiciela handlowego i podajemy lub wybieramy z listy przedstawiciela.

Data faktury – zakres dat, w których zostały wystawione faktury.

Wartość faktury – zaznaczamy czy uwzględniamy wartość faktury. Określamy czy wyświetlane faktury mają być większe, mniejsze czy też równe zadanej kwocie.
wyszukiwanie faktury.

Pole to służy do wyszukiwania faktury na podstawie numeru faktury lub nazwy kontrahenta.