Eksport danych do programu „Płatnik”

Powrót do strony głównej
Do czego służy Eksport danych do programu „Płatnik”?


Ta funkcja programu pozwala na wyeksportowanie danych dotyczących pobranych składek ZUS do programu „Płatnik”.
Eksportowane są następujące formularze:

 • DRA
 • RCA
 • RSA
 • RZA

Jak dokonać eksportu?


stworzenie nowego zestawu formularzy do przekazania do ZUS

Po naciśnięciu przycisku NOWY podajemy :Numer – należy wybrać z listy nr deklaracji rozliczeniowej.

 • 01 – dla pierwszej deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc
 • 02 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 03 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 04 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 05 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 06 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 07 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 08 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 09 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 10 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 11 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 12 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 13 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 14 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 15 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 16 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 17 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 18 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 19 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 20 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 21 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 22 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 23 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 24 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 25 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 26 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 27 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 28 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 29 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 30 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 31 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 32 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 33 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 34 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 35 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 36 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 37 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 38 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 39 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
 • 40 – dla drugiej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc
 • 41 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40
 • 42 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40
 • 43 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40
 • 44 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40
 • 45 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40
 • 46 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40
 • 47 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40
 • 48 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40
 • 49 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40
 • 51 – dla trzeciej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc
 • 52 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
 • 53 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
 • 54 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
 • 55 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
 • 56 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
 • 57 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
 • 58 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
 • 59 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
 • 60 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
 • 61 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
 • 62 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
 • 63 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
 • 64 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
 • 65 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
 • 66 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
 • 67 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
 • 68 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
 • 69 – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51

Miesiąc – należy podać lub wybrać z listy miesiąc za który składana jest deklaracja rozliczeniowa.

Rok – aktualny rok księgowy.


Termin przekazywania deklaracji i raportów – należy wybrać z listy terminów.

 • 1 – dla deklaracji składanych do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 • 2 – dla deklaracji składanych do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 • 3 – dla deklaracji składanych do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (kodu nie stosują płatnicy, dla których ma zastosowanie kod 4).
 • 4 – dla deklaracji składanych do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni przez wspólników spółek (jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich), którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, natomiast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, oraz przez osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • 5 – dla deklaracji składanych za sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego.

Przycisk oznacza akceptację wprowadzonych danych i utworzenie zestawu formularzy rozliczeniowych do ZUS.

podgląd wybranego formularza rozliczeniowego.

eksport utworzonego zestawu do programu Płatnik.

Po naciśnięciu tego przycisku zostaniesz poproszony o podanie o wskazanie gdzie i pod jaką nazwą zastanie zapisany plik KDU który następnie w programie Płatnik zostanie zaimportowany.