Eksportowanie danych do arkuszy kalkulacyjnych

Powrót do strony głównej
Jak eksportować dane do arkusza kalkulacyjnego?Aby wyeksportować dane do arkusza kalkulacyjnego należy przycisnać prawym przyciskiem myszy na tabelę a następnie wybrać opcje „Eksport zawartości tabeli” oraz wybrać stosowne rozszerzenie pliku oraz plik, do którego chcemy zapisać dane.

Dane wyeksportowane w ten sposób mogą być następnie przetworzone w arkuszu kalkulacyjnym i/lub wysłane innym użytkownikom, którzy nie mają dostępu do programu.Jakie dane są eksportowane do arkusza kalkulacyjnego?Do arkusza kalkulacyjnego eksportowane są dane z tabeli znajdującej się w oknie. Eksportowane są zatem tylko filtrowane dane, podobnie jak ma się to w drukowaniu danych.Można też eksportować zawartości wyświetlanej tabeliW programie uwzględniono możliwość eksportowania zawartości dowolnej tabeli do zewnętrznego pliku. W przeciwieństwie do funkcji eksportowania danych opisywanej wcześniej dane eksportowane w tej postaci będą zawierać jedynie dane zawarte w tabeli (w takim formacie jak zdefiniowane to jest w tabeli). Nie będą dostępne w tych plikach podsumowania (o ile nie są uwzględnione w tabeli), nagłówki i stopki dokumentów.

Eksportowanie zawartości tabeli wykonuje się klikając prawym przyciskiem myszy na tabelę, a następnie wybierając z menu opcje „Eksport zawartości tabeli”. Następnie należy wybrać jeden z dostępnych formatów oraz wskazać miejsce zapisu pliku.

Obecnie program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” obsługuje eksport zawartości tabeli do następujących formatów:

  • Arkusz kalkulacyjny XML

    Plik ten zawiera zapis sformatowanego arkusza kalkulacyjnego przy wykorzystaniu technologii XML. Plik ten może zostać otworzony przez program Microsoft Excel w wersji 10 lub nowszej.
  • Plik tekstowy rozdzielony znakami tabulacji.

    Plik ten zawiera niesformatowany arkusz kalkulacyjny, który może zostać otworzony przez praktycznie każdy program obsługujący arkusze kalkulacyjne.
  • Strona sieci Web – plik html

    Plik tego formatu może być otwierany na komputerach na których nie ma zainstalowanych specjalnych programów księgowych lub programów do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Do uruchomienia plików tego formatu wymagana jest jedynie prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa.