Eksportowanie danych do plików tekstowych

Powrót do strony głównej
Jak eksportować dane do pliku tekstowego?Aby wyeksportować dane do pliku tekstowego należy przycisnać prawym przyciskiem myszy na tabelę a następnie wybrać opcje „Eksport zawartości tabeli” oraz wybrać stosowne rozszerzenie pliku oraz plik, do którego chcemy zapisać dane.

Dane wyeksportowane w ten sposób mogą być następnie przetworzone w dowolnym edytorze tekstu i/lub wysłane innym użytkownikom, którzy nie mają dostępu do programu. Innymi typami plików, do których możliwy jest eksport jest arkusz kalkulacyjny oraz plik strony Web.

Do plików tekstowych można także eksportować, zawartość każdej wyświetlanej tabeli eksportu danych.


Jakie dane są eksportowane do plików tekstowych?Do plików tekstowych eksportowane są dane z tabeli znajdującej się w oknie. Eksportowane są, zatem tylko filtrowane dane, podobnie jak ma się to w drukowaniu danych.