Ewidencja sprzedaży

Powrót do strony głównej
Do czego służy ewidencja sprzedaży?


W oknie ewidencji sprzedaży można wprowadzać kwoty przychodu nie udokumentowanego fakturami bądź innymi dokumentami. Tak wprowadzone dane do ewidencji sprzedaży można później zaksięgować.Jak zarządzać oknem ewidencji sprzedaży?


wprowadzanie nowej pozycji do ewidencji sprzedaży.

Opcja ta umożliwia wprowadzenie nowej pozycji do ewidencji sprzedaży. Wprowadzając dane należy podać:

Data uzyskania przychodu.

Kwota przychodu nieudokumentowanego żadnymi dokumentami (faktury itp.)

Kwota przychodu udokumentowanego dokumentami w tym fakturami, itp.

Uwagi w pole to można wpisać dowolne uwagi dotyczące danego przychodu.
edycja wcześniej wprowadzonej pozycji sprzedaży.

Po naciśnięciu tego przycisku możemy edytować wprowadzone wcześniej dane do ewidencji sprzedaży.


wydrukowanie ewidencji sprzedaży.

Funkcja ta służy do wydrukowania ewidencji sprzedaży według ustawionych filtrów


ustawienie filtrów niezbędnych do pokazania i wydrukowania określonych danych.

Ustawiając odpowiednio filtr możemy zadecydować, które dane chcemy pokazać. Należy pamiętać, iż tylko widoczne dane zostaną uwzględnione podczas wydruku ewidencji sprzedaży.


księgowanie sprzedaży.

Przycisk ten służy do zaksięgowania nieudokumentowanej kwoty przychodu w danym okresie (ustawionym według filtrów).


usunięcie zbędnej pozycji.

Operacja ta ma na celu usunięcie pozycji z ewidencji sprzedaży.