Ewidencja środków trwałych oraz roczna tabela amortyzacyjna

Powrót do strony głównej
Do czego służy opcja ewidencji środków trwałych oraz rocznej tabeli amortyzacji?Opcja ta służy do wycofywania naliczonych odpisów amortyzacyjnych w opcji

Opcja ta służy do utworzenia i wydrukowania „Ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych” oraz „Rocznej tabeli amortyzacji” wraz z podsumowaniem.


Jak posługiwać się opcją ewidencji środków trwałych oraz rocznej tabeli amortyzacyjnej?


W oknie tym mamy do wyboru następujące opcje:

wydruk „Ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych”

Wydruk informacji dotyczących ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych z pominięciem amortyzacji w poszczególnych miesiącach

wydruk „Tabeli amortyzacyjnej”

Wydruk informacji dotyczących amortyzacji w poszczególnych miesiącach środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych

filtry wyświetlania

możliwość zastosowania następujących filtrów umożliwiających wyświetlanie – drukowanie wg odpowiedniego kryterium:


Nazwa środka trwałego podajemy nazwę środka trwałego bądź jego część

Typ w pole to można podać fragment bądź całą nazwę środka trwałego

Numer fabryczny środka trwałego bądź też jego fragment

Numer inwentarzowy środka trwałego bądź też jego fragment

Miejsce użytkowania środka trwałego

Symbol klasyfikacji podajemy początek lub cały symbol klasyfikacji środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych

Zlikwidowane lub zbyte środki trwałe Pokazywać czy nie pokazywać zlikwidowanych lub zbytych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych

Wg tak ustawionego filtru po naciśnięciu przycisku będą wyświetlane informacje o środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych