Ewidencja wyposażenia

Powrót do strony głównej
Ewidencja wyposażenia?


Księga ewidencji służy nam do ewidencjonowania posiadanego wyposażenia. W opcji tej dokonujemy wprowadzania danych dotyczących wyposażenia oraz jego likwidacji lub zbycia.Jak posługiwać się księgą ewidencji wyposażenia?


wprowadzanie nowego wyposażenia

Po wybraniu tej opcji, podajemy następujące dane:Data nabycia – data nabycia (zakupu wyposażenia).

Numer dokumentu – numer faktury lub rachunku nabycia wyposażenia.

Nazwa wyposażenia – nazwa nabytego wyposażenia.

Wartość początkowa – wartość początkowa nabytego wyposażenia.

Nr pozycji KPiR – nr poz. pod którą zostało zaksięgowane nabycie w Książce Przychodów i Rozchodów

– akceptacja wprowadzonych danych (zapisanie wprowadzonych danych do zbioru).

– zrezygnowanie z zapisu wprowadzonych danychpoprawianie wprowadzonego wyposażenia

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość poprawy – ponownej edycji wprowadzonego wcześniej wyposażenia. Wszystkie czynności są takie same jak w opcji NOWY. Możemy jednakże poprawiać tylko wyposażenie, które do tej pory nie było jeszcze zlikwidowane lub zbyte.


wprowadzone wyposażenie

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość likwidacji lub zbycia wprowadzonego wcześniej wyposażenia. Podajemy wtedy powód oraz datę likwidacji lub datę zbycia. Zlikwidowane lub zbyte wyposażenie w oknie ewidencji wyposażenia na liście oznaczone będzie ciemno fioletowym kolorem.


wydruk wprowadzonego wyposażenia

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość wydruku wprowadzonego wcześniej wyposażenia.


usunięcie wprowadzonego wyposażenia

Jeżeli chcesz całkowicie usunąć wyposażenie z ewidencji wyposażenia powinieneś skorzystać z tej opcji. Powinieneś z niej skorzystać jeżeli stwierdziłeś, iż omyłkowo wprowadziłeś dane wyposażenie. Jeżeli natomiast chcesz zaznaczyć w ewidencji wyposażenia likwidację lub zbycie danego wyposażenia powinieneś skorzystać z funkcji „Likwiduj”.