Ewidnecja kosztów pojazdów

Powrót do strony głównej
Ewidencja kosztów pojazdów


Opcja ta służy do wydrukowania ewidencji kosztów pojazdów faktycznie poniesionych i zaksięgowanych w oknie wprowadzania dokumentów.Jak zarządzać księga kosztów pojazdów?


W górnej części okna można wybrać okres oraz pojazd, którego dotyczy zestawieniepodgląd wprowadzonego zapisu dotyczącego kosztu eksploatacji samochodu

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość oglądnięcia wprowadzonych danych dotyczących kosztu danego samochodu na poziomie pojedynczego dokumentu
wydruk zawartości Kosztów pojazdów z uwzględnieniem zastosowanych filtrów

Możemy wydrukować Koszty pojazdów dla wcześniej zdefiniowanego kryterium ustawień filtrów na drukarce systemowej.Jak zaksięgować koszty pojazdów?


Należy utworzyć konto księgowe – szablon księgowania, w którym zdefiniuje się, iż konto księgowe – szablon księgowania dotyczy samochodu prywatnego. Dokument wprowadzony z wykorzystaniem takiego konta nie będzie księgowany w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów, ale w Ewidencji kosztów pojazdów. Po zdefiniowaniu takiego konta należy w oknie wprowadzania dokumentów wprowadzić i zaksięgować nowy dokument w oparciu o wcześniej zdefiniowane konta samochodu. Dokument tak zaksięgowany zostanie umieszczony w ewidencji kosztów pojazdów.