Faktura proforma

Powrót do strony głównej
Jak wystawić fakturę pro forma?


Aby wystawić fakturę pro forma należy wybrać Menu opcję Sprzedaż/Dokumenty/Faktura pro forma. Wystawianie faktur pro forma odbywa się w podobny sposób jak wystawianie faktur usługowych, z tą różnicą, że dla faktur pro forma nie można wprowadzić formy transportu oraz terminu płatności.
Faktury pro forma oznaczane są w systemie symbolem FP i mają odrębną numerację.