Faktura RR (wystawiana w imieniu rolnika)

Powrót do strony głównej
Jak wprowadzić fakturę RR?


Aby wystawić fakturę RR należy w pierwszej kolejności wprowadzić dokument RR stwierdzający przyjęcie towaru na magazyn. Dokument ten można wprowadzić w opcji wprowadzania dokumentów magazynowych. Po wprowadzeniu dokumentu RR należy wystawić na jego podstawie fakturę. Wystawienie faktury do dokumentu RR podobne jest do wystawiania faktur do innych dokumentów. Numer faktury zostanie nadany automatycznie jako kolejny numer faktury RR.