Formularz PIT-11 (PIT-11/8B)

Powrót do strony głównej
Jak poruszać się w oknie formularza podatkowego PIT-11 (PIT-11/8B)?


W tej części programu możemy wypełnić i wydrukować formularz Informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 (PIT-11/8B). Po wybraniu tej opcji na ekranie ukaże się nam formularz PIT-11 (PIT-11/8B) dla aktualnego miesiąca księgowego.

Program w zależności od określonego roku automatycznie wybiera odpowiednią wersję formularza do wypełnienia. Część danych jest wypełniana automatycznie, nie może zostać zmieniona i nie wymaga aktualizacji.

Wszystkie dane niezbędne w formularzu PIT-11 (PIT-11/8B) można wypełnić „ręcznie” klikając myszką na dane pole.

Do wyboru mamy cztery przyciski i dwie zakładki. Zakładki służą do zmiany stron formularza PIT-11 (PIT-11/8B).


pokaż formularz dla wybranego pracownika.

Opcja ta służy do poruszania się między formularzami pracowników, dla których w danym roku były dokonywane wypłaty.


aktualizuj zawartość formularza

Funkcja ta służy do aktualizacji danych zawartych w formularzu. Wybierając z listy pracownika otrzymamy formularz dotyczący wybranego pracownika. Funkcja ta automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonych danych wypełni formularz. Odpowiednie kwoty zostaną automatycznie pobrane z danych dotyczących płac za rok.

W oknie aktualizacji można ustalić opcje określającą jakie dane mają być umieszczone w polach B1 i B2.


drukuj formularz

Opcja ta służy do wydrukowania formularza PIT-11 (PIT-11/8B) na drukarce systemowej.

E-deklaracje

Opcja ta służy do zapisania deklaracji w Zestawieniu E-deklaracji w celu późniejszego jej podpisania i wysłania droga elektroniczną.


Pojawi się ekran:


Tworzenie-E-deklaracji-PIT11 w programie Mała Księgowość


Należy wybrać:

anulowanie zapisywania E-deklaracji

dodanie deklaracji do zestawienia


Wyjście

Opcja ta służy do opuszczenie formularza PIT11 (PIT-11/8B).


Uwaga!

  • Przed wypełnianiem formularza proszę zapoznać się szczegółowo z wszystkimi objaśnieniami.
  • Po wydrukowaniu sprawdź poprawność danych.