Formularz PIT-4

Powrót do strony głównej
Jak poruszać się w oknie formularza podatkowego PIT-4?


W tej części programu możemy wypełnić i wydrukować formularz zeznania podatkowego PIT-4. Po wybraniu tej opcji na ekranie ukaże się nam formularz PIT-4 dla aktualnego miesiąca księgowego.

Program w zależności od określonego roku automatycznie wybiera odpowiednią wersję formularza do wypełnienia. Część danych jest wypełniana automatycznie, nie może zostać zmieniona i nie wymaga aktualizacji.

Wszystkie dane niezbędne w formularzu PIT-4 oprócz miesiąca i roku można wypełnić „ręcznie” klikając myszką na dane pole.

Do wyboru mamy pięć przyciski i dwie zakładki. Zakładki służą do zmiany stron formularza PIT-4.
pokaż formularz za miesiąc

Opcja ta służy do poruszania się między formularzami z danych miesięcy.
aktualizuj zawartość formularza

Funkcja ta służy do aktualizacji danych zawartych w formularzu. Podając odpowiedni miesiąc otrzymamy formularz dotyczący wybranego miesiąca. Funkcja ta automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonych danych wypełni formularz. Odpowiednie kwoty zostaną automatycznie pobrane z danych dotyczących płac za dany miesiąc.

W oknie aktualizacji można ustalić opcje określającą jakie dane mają być umieszczone w polach B1 i B2.
drukuj formularz

Opcja ta służy do wydrukowania formularza PIT-4 na drukarce systemowej.
utworzenie przelewu

Przycisk ten służy do szybkiego utworzenia przelewu do Urzędu Skarbowego na podstawie danych z formularza.


Uwaga!

  • Przed wypełnianiem formularza proszę zapoznać się szczegółowo z wszystkimi objaśnieniami.
  • Po wydrukowaniu sprawdź poprawność danych.