Formularz PIT-4R

Powrót do strony głównej
Jak poruszać się w oknie formularza podatkowego PIT-4R?


W tej części programu możemy wypełnić i wydrukować formularz zeznania podatkowego PIT-4R. Po wybraniu tej opcji na ekranie ukaże się nam formularz PIT-4R dla aktualnego aktualnego roku podatkowego.

Program w zależności od określonego roku automatycznie wybiera odpowiednią wersję formularza do wypełnienia. Część danych jest wypełniana automatycznie, nie może zostać zmieniona i nie wymaga aktualizacji.

Wszystkie dane niezbędne w formularzu PIT-4R oprócz roku można wypełnić „ręcznie” klikając myszką na dane pole.

Do wyboru mamy trzy przyciski i cztery zakładki. Zakładki służą do zmiany stron formularza PIT-4R.
aktualizuj zawartość formularza

Funkcja ta służy do aktualizacji danych zawartych w formularzu. Funkcja ta automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonych danych wypełni formularz. Odpowiednie kwoty zostaną automatycznie pobrane z danych dotyczących płac za dany rok dotyczących „umów zryczałtowanych”.

W oknie aktualizacji można ustalić opcje określającą jakie dane mają być umieszczone w polach B1 i B2.
drukuj formularz

Opcja ta służy do wydrukowania formularza PIT-4R na drukarce systemowej.
Wyjście

Opcja ta służy do opuszczenia formularza PIT-4R.


Uwaga!

  • Przed wypełnianiem formularza proszę zapoznać się szczegółowo z wszystkimi objaśnieniami.
  • Po wydrukowaniu sprawdź poprawność danych.