Formy płatności

Powrót do strony głównej
Do czego służy kartoteka form płatności?


Kartoteka form płatności służy do zdefiniowania szablonów płatności. W szablonie takim zdefiniować możemy między innymi domyślny termin zapłaty oraz czynność podejmowaną podczas wprowadzania zapłaty. Przy wyborze danej formy płatności inne pola takie jak „Wartość do zapłaty”, „Termin zapłaty” itd. mogą zostać wypełnione domyślnymi wartościami.


Jak zarządzać kartoteką form płatności?


W oknie dostępne są następujące przyciski:


wprowadzanie nowej formy płatności

Po naciśnięciu przycisku NOWY podajemyForma płatności słowną nazwę formy płatności np. „gotówka”, „przelew” itd.

Domyślny termin zapłaty można zdefiniować domyślny termin zapłaty w dniach. Dla przykładu wpisanie w to pole wartości 7 spowoduje automatyczne ustalenie terminu zapłaty na tydzień od daty dokumentu.

Przy wprowadzeniu zapłaty w polu tym możemy wybrać czynność jaka ma zostać wykonana po wprowadzeniu zapłaty.

Rozlicz całość od razu zaznaczenie tego pola umożliwi zablokowanie pola wartości zapłaconej i przypisanie jej wartości faktury. Opcja ta szczególnie użyteczna jest w przypadku formy zapłaty „gotówka”edytowanie formy płatności

Opcja ta pozwala edytować wszystkie wcześniej wprowadzone dane dotyczące formy płatności.


wydruk form płatności

Opcja ta umożliwia wydrukowanie zestawienia form płatności.


usuwanie form płatności.

Funkcja ta służy do usunięcia formy płatności.