Lista grup

Powrót do strony głównej
Lista grupGrupa użytkowników zawiera listę wszystkich grup zdefiniowanych w systemie wraz z ich obecnym stanem. Gdy lista grup jest widoczna można dodać, edytować bądź usunąć wybraną grupę.

Edytując bądź dodając nową grupę możemy:

  • podać jej nazwę
  • ustawić dostęp do poszczególnych funkcjonalności systemu

Definiowanie dostępu dla grupyW celu zdefiniowania dostępu dla grupy do poszczególnych funkcji systemu służą dwie tabele: funkcji głównych oraz funkcji podrzędnych. Definiując dostęp do funkcjonalności dla użytkownika można określić jedno z praw:

  • T – Dostęp do funkcjonalności
  • ? – Dostęp do funkcjonalności taki jak dla grupy, bądź domyślny dla serwera
  • N – Brak dostępu do funkcjonalności

Zmiana prawa odbywa się poprzez naciśnięcie lewym przyciskiem myszy na przecięciu nazwy funkcjonalności oraz kolumny z prawem jakie chcemy ustalić dla danego użytkownika

Dla niektórych funkcjonalności zdefiniowane są funkcjonalności podrzędne. Dostępne są one do edycji w okienku poniżej.