Hasło administratora

Powrót do strony głównej
Zabezpieczenie opcji programu


Aby zabezpieczyć niektóre opcje hasłem administratora należy skorzystać z tej opcji. W obecnej chwili hasłem tym można zabezpieczyć jedynie wybrane funkcje systemu takie jak np. nieudokumentowana zmiana stanu. Hasło to funkcjonować będzie niezależnie od hasła dostępu do systemu.