Historia środka trwałego

Powrót do strony głównej
Do czego służy opcja Historia środka trwałego?


Opcja Historia środka trwałego służy do wygenerowania raportu środka trwałego w ciągu działania całej działalności. W historii tej uwzględniane są wszystkie dokumenty powiązane z wybranym środkiem trwałym, dla którego generowany jest raport oraz wartości amortyzacji opisywane jako typ dokumentu „AM” (Amortyzacja).


Wybierz środek trwały

Funkcja ta służy do wybrania środka trwałego dla którego będzie utworzony raport. Generowany raport obejmie historię środka trwałego na przełomie wszystkich lat księgowych wprowadzonych do systemu aż do obecnie ustawionego roku księgowego.


wydruk historii wybranego środka trwałego

W opcji tej możemy wydrukować historię danego środka trwałego.