Historia wystawianych faktur na podstawie abonamentu

Powrót do strony głównej
Do czego służy historia wystawianych faktur na podstawie abonamentu?


Historia wystawianych faktur na podstawie abonamentu jest formą dziennika w której rejestrowane są wszystkie zrealizowane z modułu „Abonament” faktury. Usunięcie faktury z dokumentów magazynowych, bądź zmiany dokonane w danej fakturze nie będą rejestrowane w historii wystawianych faktur na podstawie abonamentu. W zamian istnieje możliwość dowolnego usuwania pozycji z historii wystawionych faktur bez żadnych konsekwencji dla faktur.Jak zarządzać zestawieniem historii wystawianych faktur?
podgląd faktury.

Funkcja ta zezwala na podgląd faktury o danym numerze.usunięcie faktury z historii.

Funkcja ta pozwala usunąć fakturę jedynie z historii faktur. Funkcja ta nie powoduje usunięcia faktury z dokumentów magazynowych.