Indeksowanie bazy danych

Powrót do strony głównej

Ponowne indeksowanie baz danych używanych w programie. Jest to także narzędzie diagnostyczne. Zalecana jest ponowna indeksacja bazy danych, jeśli program działa niestabilnie.