Instalacja i uruchomienie

Powrót do strony głównej
Jak zainstalować program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”?Przed instalacją oprogramowania upewnij się czy twój komputer spełnia wszystkie wymagania sprzętowe stawiane przez program.

Instalacja programu polega na uruchomieniu programu „Setup.exe”.


Jak zainstalować program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”?


W celu prawidłowego zainstalowania aplikacji upewnij się, czy posiadasz odpowiednie prawa administratora na komputerze na którym instalowany jest program. W przeciwnym wypadku instalacja może się nie powieść bądź program może nie zostać prawidłowo zainstalowany.


Jeżeli posiadam już program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”, czy po zainstalowaniu nowej wersji zachowane będą wprowadzone już dane?


Tak, można bezpiecznie zainstalować oprogramowanie nie tracąc wcześniej wprowadzonych danych. Jeżeli na komputerze zainstalowana jest starsza wersja oprogramowania, lub oprogramowanie nie zawiera dodatkowych modułów zalecamy instalację oprogramowania. Oprogramowanie to rozszerzy bazę danych o potrzebne pola i tabele. Możliwe jest także importowanie kopii bezpieczeństwa z starszych wersji oprogramowania. Odwrotna operacja (importowanie danych z nowszej do starszej wersji programu) też jest możliwa, jednakże w tym przypadku nie wszystkie wprowadzone dane mogą zostać uwzględnione.


Jak uruchomić program Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”?


Aby uruchomić program należy najechać kursorem myszy na przycisk „Start”, następnie z zakładki „Programy” wybrać Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” i uruchomić program.