Inwentaryzacja

Powrót do strony głównej
Do czego służy opcja inwentaryzacji?


Opcja ta służy do określania inwentaryzacji początkowej oraz inwentaryzacji końcowej poszczególnych miesięcy.Jak posługiwać się oknem inwentaryzacji?
edycja inwentaryzacji końcowej miesiąca

Funkcja ta umożliwia zmianę informacji o inwentaryzacji końcowej wybranego miesiąca. W oknie tym mamy pole WARTOŚĆ, w które należy wpisać prawidłową kwotę inwentaryzacji końcowej danego miesiąca. Za pomocą pola PODLEGA określamy czy inwentaryzacja danego miesiąca podlega uwzględnieniu przy wyliczaniu podatku dochodowego (PIT-5, PIT-5/L). Przycisksłuży do akceptacji zmian, natomiastdo ich porzucenia.


Początkowa inwentaryzacja

Funkcja ta umożliwia zmianę informacji o inwentaryzacji początkowej. W oknie tym mamy pole wyboru Miesiąc, przy pomocy którego określa się miesiąc inwentaryzacji
początkowej. Niżej znajduje się pole Wartość, w które należy wpisać prawidłową kwotę inwentaryzacji początkowej. Za pomocą pola Podlega
określa się czy
inwentaryzacja danego miesiąca podlega uwzględnieniu przy wyliczaniu podatku dochodowego (PIT-5, PIT-5/L). Inwentaryzacja końcowa dla miesiąca grudnia od roku 2012
będzie brana tylko pod uwagę gdy będą także wypełnione i będą „PODLEGAĆ” poprzednie (wszystkie) miesiące. W przeciwnym wypadku zaliczka na podatek dochodowy za grudzień
będzie wyliczana wyłączne z samego dochodu miesiąca grudnia.

Przycisksłuży do akceptacji zmian, natomiastdo ich porzucenia.informacje o inwentaryzacjach

W opcji tej mamy możliwość wydrukowania na drukarce systemowej informacji dotyczących inwentaryzacji.